Søgeresultater for: overgangsfrekvens

Kvalitetssikring

Kvalitetsudviklingssystem, evalueringsstrategi og evalueringer CGs system til kvalitetssikring, resultatvurdering og evaluering (’18) tager afsæt i lovgrundlaget, identificerer de nøgleområder, vi har særligt fokus på og udmønter sig i et konkret årshjul for kvalitetsarbejdet. Årshjulet sikrer, at vi har en systematisk tilgang til vekselvirkningen mellem udvikling og evaluering. I kvalitetsarbejdet angiver vi også områder, som har vores… Læs mere »

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Hvorhen?

Du kan vælge at vurdere CG på baggrund af, hvordan det går CGs elever, efter de har forladt CG. Ministeriet producerer en standardstatistik for CG, 27 mdr. overgang til uddannelse i procent, der viser udviklingen over tid. Det er dog vanskeligt at vurdere hvad tabellen egentlig viser. Vælger man i stedet  “overblik over gymnasiale institutioner:… Læs mere »

Tags: , ,

Dokumentation

Dokumentationen understøtter at du, på udvalgte områder, kan se, hvordan CG klarer sig. Man da alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner er underlagt samme krav, understøtter dokumentationen samtidig, at du kan sammenligne på tværs af institutioner. Uddannelsesudbud Aktuelle uddannelser, overordnet uddannelsesmål, studieretninger, fagudbud – også valgfag (herunder mål og indhold for det enkelte fag), studieplaner, læseplaner. Gennemgangen er… Læs mere »

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,