Alumni

For tidligere elever - og interesserede

Denne side (inklusiv undersider) er under opbygning primo 2017.

CGs hjemmeside omhandler hovedsageligt nutidens CG. På siden beretter vi om om hverdagen på CG, og vi søger at besvare de spørgsmål, som opstår som konsekvens af hverdagslivet på CG.

Men CG har også en historie og det er den historie, vi fokuserer på i denne del af hjemmesiden. Vi har, af mangel på bedre, valgt betegnelsen “alumni”.

Når man forlader CG indebærer det ikke nødvendigvis, at navnestrengen er endegyldigt klippet over. Der kan både være praktiske og sentimentale grunde til, at man er kommet til at tænke på CG.

Eksamensbeviser og -data

Måske har du mistet dit eksamenbevis? Det kan være at du er nødt til at dokumentere din CG tid. Vi har data helt tilbage fra før CG blev til CG. De ældste karakterlister, vi har i vores arkiv, er fra 1922.

Hvis du har brug for eksamensdata, så skal du udfylde denne formular (lænke på vej, vi skal lige sikre os at dataoverførsler er krypterede). Det kan være, at du har brug for en kopi af dit mistede studentereksamensbevis. Men selv hvis du ikke fuldførte din studentereksamen, kan du have brug for at kunne dokumentere din CG tid.

Gammel elev fest

Måske får du lyst til at mødes med dine gamle CGkammerater, f.eks. til vores årlige “gammel elev fest”. Vi har en lavet en gruppe for tidligere CGere på facebook. Vi har også lavet en facebookside, hvor vi annoncerer og styrer tilmeldingen til gammel elev festerne.

Der er i øvrigt en tradition, at nogle gamle jubilarer møder op til translokationen og fremviser deres studenterhuer – de har ofte mange år på bagen.

Klassebilleder

Måske har du lyst til at se et gammelt klassebillede. Der er flere gode grunde til, at vi ikke kan have klassebilleder fra før i tiden liggende offentligt tilgængeligt på hjemmesiden. Men vi har selvfølgeligt billederne liggende – også i elektronisk form. Ældre billeder er skannet fra papir, og kvaliteten er svingende. Men vi har dem liggende. Vi kan sende dem på anmodning (også her kommer der en formular).

Legatmodtagere

På CG har vi ikke nogen stor tradition for at uddele legater. Vores legeter er få og ikke synderligt store. Men de har stor symbolværdi og uddeles til elever, der på forskellig vis har bidraget til at holde CGs værdier i hævd. Vi vil gerne kunne huske og berette om legatmodtagere,

CGs historie

Dertil har vi brug for skabe en fortælling om os selv over tid. Vi vil gerne fortælle om skolens historie i tekst og billeder.

Vi har et dejligt filmportræt af hverdagen på CG fra 1935. Vi har også forsøgt os med at fortælle om bygningerne, bl.a. i hæftet “Fabrikken”. Og vi har forsøgt os med en billedfortælling, “onsdagsbilledet”, som demonstrerer årets gang på CG.