Legater

På CG uddeler vi hvert år tre-fire legater i forbindelse med translokationen, dagen hvor vi siger farvel til en årgang CG studenter.

På denne side omtaler vi legaterne generelt og på de tre undersider (nederst), angiver vi, hvem der har modtaget legaterne.

På CG anser vi fællesskabet som noget centralt. Men fællesskabet kan sagtens udgøre afsættet for individuelle præstationer, der er lidt ud over det sædvanlige. Med legaterne søger vi at anerkende nogle af de præstationer, som styrker fælleskabsfølelsen i en eller anden forstand.

Selvom uddelingen sker i CG regi, er det ikke CG, der står bag legaterne.

  • Bag Lekor Bjørns Rejselegat står en tidligere elev, Philip Comerford.
  • Jørgen Klinth-Jensen (afdød tidligere elev) og Rektor Bøgh (afdød tidligere rektor) står hver bag et legat.
  • Støtteforeningen CGs venner står også bag et legat, der delvist financieres af et eventuelt overskud af den “gammel elev fest”, som foreningen arrangerer hvert år. Dette legat, “Foreningen CGs venners legat” uddeles kun lejlighedsvist
    • 2015: Sebastian, 3j

Siderne er under opbygning, hvilket sker i takt med, at vi finder de relevante oplysninger. Oplysningerne dukker op, idet vi er ved at reorganisere vores arkiv.

Status er, at vi har overblik over samtlige modtagere af Lektor Bjørns Rejselegat.