Bestyrelsen

Bestyrelsen

Du kan se hvem der sidder i CGs bestyrelse, du kan også se vores vedtægter og referater fra tidligere bestyrelsesmøder.

Niels Ploug

Bestyrelsesformand
Afdelingsdirektør for personstatistik

Benjamin Bilde Boelsmand

Medlem af bestyrelsen
Lektor på Slagelse Gymnasium

Grete Bertelsen

Medlem af bestyrelsen
Prodekan for uddannelse på Københavns Universitet, Science Fakultetsdirektionen

Kim S. Paulsen

Medlem af bestyrelsen
Skoleleder på Lundehusskolen

Katja Munch Thorsen

Medlem af bestyrelsen
Uddannelsesdirektør på KEA – Københavns Erhvervsakademi

Mathilde Seiersen Lenskjold

Medlem af bestyrelsen
Elevrepræsentant

Nadia Dahl Skåning

Medlem af bestyrelsen
Elevrepræsentant

Troels Vang Andersen (ta)

Rektor
Tilforordnet ved bestyrelsen

Birthe Tandrup (bt)

Vicerektor
Tilforordnet ved bestyrelsen

Eik Andreasen (ea)

Underviser (lærer) i biologi og historie
Tillidsmand, Medlem af bestyrelsen

Kirsten Andersen (ka)

Underviser (lærer) i idræt, mediefag og naturgeografi
Kursusleder, Medlem af bestyrelsen