Bestyrelsen

Bestyrelsen

Du kan se hvem der sidder i CGs bestyrelse, du kan også se vores vedtægter og referater fra tidligere bestyrelsesmøder.

Niels Ploug

Bestyrelsesformand
Afdelingsdirektør for personstatistik

Katja Munch Thorsen

Medlem af bestyrelsen
Vicedirektør for læreruddannelse,formidling og videreuddannelse på UCC

Lise Ammitzbøll la Cour

Medlem af bestyrelsen
Skoleleder på Frederiksberg Ny Skole

René Kural

Medlem af bestyrelsen
Lektor, ph.d., og leder af forskningsenheden (APEN) på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Simon Simonsen

Medlem af bestyrelsen
Konst. Forskningsleder & Forskningsprogramleder på UCC

Ida Tøttrup Brennum

Medlem af bestyrelsen
Elevrepræsentant

Villy Rønn Knudsen

Medlem af bestyrelsen
Elevrepræsentant

Troels Vang Andersen (ta)

Rektor
Tilforordnet ved bestyrelsen

Birthe Tandrup (bt)

Vicerektor
Tilforordnet ved bestyrelsen

Eik Andreasen (ea)

Underviser (lærer) i biologi og historie
Tillidsmand, Medlem af bestyrelsen

Kirsten Andersen (ka)

Underviser (lærer) i idræt, mediefag og naturgeografi
Kursusleder, Medlem af bestyrelsen