AT, 2005 ordning

Almen studieforberedelse, 2005 ordning

Der er udarbejdet en række vejledninger og informationer til og om Almen studieforberedelse (AT) her på CG og i ministeriet:

Vi har lavet en vejledning i udarbejdelsen af en synopsis og et talepapir. Dertil laver vi en generel eksamensvejledning. Vi henviser til disse vejledninger i den grå boks på denne side.

Fagene har placeret dokumenter med emneforslag i lectio (kræver log-in). De ligger i en mappe:

  • Dokumenter → Indbyggede grupper → Alle 3. G. elever → AT8 – 2019 (her er en direkte lænke)

Relevante links:

  • Du får adgang til ressourcerummet via lectio. På din forside, under aktuel information, finder du en lænke og det pasord, du skal bruge for at få adgang.
  • Gå ind på EMU – Danmarks læringsportal (Undervisningsministeriet), herunder
    • Søg fx på emneordet “AT-2019” eller på en kombination af relevante betydningsbærende ord, f.eks. “havet”, “livgivende”, “dødbringende”, og “legendeskabende”. Herved får du bl.a. opgaveforslag fra de forskellige fag
    • Eller gå direkte til siden for AT
  • Undervisningsministeriet, vælg siden for AT – læreplan, vejledning m.m.