Mundtlig eksamen

EKSAMEN OFFENTLIGGØRES I MAJ, DATOEN UDMELDES FRA UNDERVISNINGSMINISTERIET

Denne fane er et supplement til den overordnede fane “Generelt om eksamen” og skal ses i sammenhæng dermed.

Overblik over dine eksaminer og prøver

I lectio får du en eksamensoversigt på din forside, hvor du kan se dine eksamener og prøver. Af denne eksamensoversigt 1) fremgår det, hvorvidt du skal til forberedelse før din eksamen og 2) fremgår selve eksamenstidspunktet. Det fremgår ligeledes, hvornår du skal trække spørgsmål ifm. prøver og eksamener med lang forberedelse. Du skal logge ind for at kunne se din eksamensoversigt i lectio.

Kom altid i god tid

Det kan ske, at en af dine klasse-/holdkammerater er syge, og at tidspunkterne derfor bliver rykket. Det er vigtigt, at du holder dig orienteret i lectio, om der er ændringer: via din eksamensoversigt og i dine beskeder. Det er dit ansvar at holde øje med ændringer.

Kommer du for sent til en mundtlig prøve

Det kan ske, at du bliver forsinket i trafikken eller cyklen punkterer på vej til eksamen. Beregn derfor ekstra tid til transporten, så du er sikker på at nå frem i tide. Hvis du alligevel kan se, at du kommer for sent, så kontakt os så hurtigt som muligt og INDEN din prøve starter. Det er IKKE din ret, men alligevel forsøger vi, efter bedste evne, at ændre på eksamensplanen, så du kan komme op senere på dagen eller dagen efter. MEN kun hvis det er muligt – og vi gentager: det er ikke en ret, du har. Hvis du kommer for sent, og det ikke er er muligt at finde en nødløsning, så bliver du betragtet som udeblevet fra prøven og må gå om.

Hvor lang er forberedelsestiden?

Skal du til en prøve med 24 timers forberedelse, trækker du spørgsmål dagen før eksamen, enten kl. 8.00 eller kl. 12.00 afhængigt af tidspunktet for din eksamen, men sådan at du har mindst 24 timer til forberedelse. Du skal naturligvis komme til tiden, når du skal trække dit spørgsmål.

Ved andre former for forberedelse skal du være meget opmærksom på tidspunktet for forberedelsen, så du ikke først kommer til selve eksaminationen. Mødetidspunktet på din eksamensoversigt, er det tidspunkt du SKAL være klar til at gå ind i lokalet til forberedelse. Du skal derfor møde lidt før din forberedelsestid, så din lærer kan se, at du er mødt rettidigt.

Din forberedelsestid står altid på din eksamensoversigt.

Må der bruges hjælpemidler i forberedelsestiden?

  • Oftest er det tilladt at bruge alle hjælpemidler, dog er det forbudt at kommunikere med omverdenen, f.eks. via internet, telefon osv.
  • Tjek oversigten over tilladte hjælpemidler i de udleverede eksamenshæfter.
  • Du må ALDRIG bruge oversættelsesprogrammer.
  • I forberedelsestiden må du gerne – også i fremmedsprog, dvs. engelsk, tysk, fransk og spansk – medbringe egen bærbar computer. På din computer må du have en, i forvejen, downloadet ordbog.
  • I forbindelse med trækning af spørgsmål, skal du have din bærbare computer åben og klar, så du kan vise censor og eksaminator, at du fysisk har slået internettet fra.
  • Powerpoint kan anvendes under fremlæggelsen, hvor det er relevant. Men du skal også medbringe en trykt udgave – for en sikkerheds skyld.

Må jeg have min telefon ved eksamensbordet?

Nej, du afleverer din telefon, når du trækker dit spørgsmål. Når prøve/eksamen er slut, får du din telefon tilbage.

Hvornår er prøven/eksamen begyndt?

Når du har trukket eksamensspørgsmålet, er prøven/eksamen i gang, og du vil blive bedømt på din mundtlige præstation, også hvis du bliver akut syg under prøve/eksamen.

For 3.g. er de tre sidste eksamensdage helt særlige

I hele landet gælder at din sidste eksamen er planlagt en de sidste tre dage  af eksamensperioden. Når huen er på plads, skal du og din familie/venner straks forlade eksamensgangen, så dine kammerater får arbejdsro.

På CG er der tradition for, at det er faglæreren, der sætter huen på den nyklækkede student. Det er dog naturligvis ikke et krav.

Der er i øvrigt tradition for, at du herefter går en tur forbi rektors kontor. Også for CG er det en glædelig begivenhed, at du er blevet student. Rektor (evt. vicerektor) vil derfor gerne lykønske dig og give dig den obligatoriske studenterrose. Og så kan du endelig mødes med familie og venner i gården og blive behørigt fejret. Det har du fortjent.

Hvis du er syg til eksamen, så ring til:

Anja Byrholdt – T: 43 29 03 11
Linda Schjøtt – T: 43 29 03 15

Læs også

Print