Skriftlig eksamen

EKSAMEN OFFENTLIGGØRES I MAJ, DATOEN UDMELDES FRA UNDERVISNINGSMINISTERIET

Denne fane er et supplement til den overordnede fane “Generelt om eksamen” og skal ses i sammenhæng dermed.

Kom i god tid

Du skal møde mindst en halv time før starttidspunktet, når du skal til skriftlige eksamener og prøver. Starter eksamen/prøve kl. 9.00, møder du senest 8.30. Femten minutter før starttidspunktet skal alle sidde klar på deres eksamensplads.  På hvert eksamensbord ligger et bordkort, hvor du ser dit navn og klasse, og hvor du kan se, hvilket fag du er til eksamen/prøve i. Dørene til eksamenslokalet lukkes ti minutter før starttidspunktet, dvs. kl. 8.50.

Lyt til vagterne

Du skal rette dig efter vagternes anvisninger og påbud. Også i tilfælde af brandalarm.

Når eksamen går i gang, er det ikke længere tilladt at tale eller på anden vis kommunikere med andre end vagterne. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte en af vagterne i eksamenslokalet. Du må ikke stille faglige spørgsmål til vagterne.

Du kan komme på toilettet, når du får tilladelse til det af en af vagterne. Du bliver fulgt både til toilettet og tilbage igen. Det er ikke muligt at ryge i løbet af prøven/eksamen.

Hvornår er prøve/eksamen begyndt?

Prøven/eksamen i gang, når den ledelsesansvarlige melder eksamen i gang.

Må jeg have min telefon ved eksamensbordet?

Nej, din telefon skal afleveres ved vagtbordet. Der ligger mobilbakker med dit navn og din klasse, telefonen skal selvfølgelig være slukket eller på fly-mode. Når prøve/eksamen er slut, får du din telefon tilbage.

Må der bruges hjælpemidler?

Oftest er det tilladt at bruge hjælpemidler, dog er det altid forbudt at kommunikere med omverdenen, f.eks. via internet, telefon osv.

Enkelte prøver/delprøver foregår UDEN hjælpemidler. Tjek oversigten over tilladte hjælpemidler i det uddelte eksamenshæfte.

Ordbøger og hjælpeprogrammer der bruges til prøven

Udgangspunktet er CGs vejledning: Brug af computer til terminsprøve og skriftlig eksamen. Som supplement er her eksempler på tilbagevendende problemer:

  • Til alle de skriftlige prøver, skal din besvarelse afleveres med brug af CGs eksamensskabelon. Aflevering skal enten ske på print eller elektronisk – i overensstemmelse med de anvisninger, du får. Du kan (og skal) downloade forsider via din forside i lectio. Sørg for at tjekke, at forsiderne er klar inden eksamensdagen.
  • Det er dit ansvar, at du kan gemme fra f.eks. Maple og Geogebra (f.eks. i PDF-format).
  • Digitale ordbøger, du kan tilgå offline, skal downloades inden prøvedagen, link og vejledning til ordbøger finder du på din forside i lectio. Sørg for at tjekke, at de virker inden eksamensdagen.
  • Hvis du gerne vil høre musik under din skriftlige prøve, skal du sørge for at downloade det, så du kan høre det offline.

Kommer du for sent til en skriftlig prøve

Det kan ske, at du bliver forsinket i trafikken eller cyklen punkterer på vej til eksamen. Derfor skal du beregne ekstra tid til transporten, så du er sikker på at nå frem i tide. Hvis du ikke er nået til skolen, ved prøvens starttidspunkt, er det vigtigt, at du straks kontakter skolens kontor.

Hvis du kommer for sent, vil du blive betragtet som udeblevet fra prøven og må gå om. Rektor kan evt. give dispensation til at lade dig gennemføre prøven, men du skal aflevere samtidig med de rettidigt fremmødte. Du får således mindre tid.

Læs også

Vi har udformet en Vigtig tjekliste, som kan hjælpe dig med at huske de vigtige informationer til eksaminerne.

Hvis du er syg til eksamen, så ring til:

Anja Byrholdt – T: 43 29 03 11
Linda Schjøtt – T: 43 29 03 15

Læs også

Print