Forældremøder i 1g

Vi inviterer nu alle forældre og elever til “forældremøde” på CG. Møderne foregår over to aftener opdelt i klasser:

Onsdag den 28. nov. kl. 19.30 for 1a, 1b, 1c, 1e og 1x
Mandag den 4. dec. kl. 19.30 for 1j, 1k, 1n og 1y

Forældremøderne er planlagt så aftenen starter fælles i kantinen, Prinsessegade 62, med oplæg fra rektor Troels Vang Andersen og en af skolens studievejledere. Herefter fortsætter arrangementet klassevis sammen med klassens teamkoordinatorer og øvrige faglærere.

Vi vil fortælle om hverdagen på Christianshavns Gymnasium, hvordan vi er kommet i gang, om overgangen fra folkeskolen til gymnasiet, fra grundforløb til studieretningsforløb og om andre forhold af betydning for det fremtidige samarbejde. Aftenen organiseres, så der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål og til at tale med klassens lærere. Møderne slutter ca. 21.30.

Der er tilmelding via en blanket alle 1g-elever har fået udleveret, og invitation pr. klasse kan ses i Lectio.