Klasserne

Årgange og klasser - og deres dokumenter

På denne side finder du de dokumenter, der knytter sig til den enkelte årgang og, i visse tilfælde, enkelte klasser. Siden er opdelt i tre afsnit – efter årgang. Den enkelte årgang er navngivet, så det fremgår, hvornår eleverne på årgangen er startet på CG, og hvornår de bliver studenter. Hvis der er underafsnit, som knytter sig til enkelte klasser, ligger de under årgangen. Klasserne er navngivet med startår efterfulgt af klassens bogstav, fx a.  

Årgang 2019-2022

Studieplan for 1g – skoleåret 2019-20

Folder med studieretninger og valgfag (udbud 2019)

Studieretningernes sammensætning – klasse for klasse (oprettet 2019)
– Naturvidenskabelige: 2019x (MA-Fy-Ke og MA-BT-Fy) og 2019y (BI-Ke)
– Sproglige: 2019a (EN-TY-Sa og EN-FR-Sa) samt 2019b og 2019c (begge er EN-SP-la)
– Samfundsfaglige: 2019d og 2019e (begge er SA-EN) samt 2019j og 2019k (begge er SA-MA)
– Kunstnerisk: 2019n (MU-EN)

Årgang 2018-2021

Studieplan for 1g – skoleåret 2018-19

Folder med studieretninger og valgfag (udbud 2018)

Studieretningernes sammensætning – klasse for klasse (oprettet 2018)
– Naturvidenskabelige: 2018x (MA-Fy-Ke og MA-BT-Fy) og 2018y (BI-Ke)
– Sproglige: 2018a (EN-TY-Sa og EN-FR-Sa) samt 2018b og 2018c (begge er EN-SP-la)
– Samfundsfaglige: 2018e (SA-EN) samt 2018j og 2018k (begge er SA-MA)
– Kunstnerisk: 2018n (MU-EN)

Årgang 2017-2020

Det er først fra 2018, at vi begyndte at lave de særskilte publikationer “Folder med studieretninger og valgfag” og “Studieretningernes sammensætning – klasse for klasse.” Skulle du, her tæt på skoleårets afslutning (marts 2020) have brug for disse informationer, ret henvendelse til CG.