Venteliste

Fik du ikke plads på CG?

Hvis du ikke blev optaget på CG, har Region Hovedstadens Fordelingsudvalg henvist dig til et andet gymnasium eller en anden ungdomsuddannelse.

Hvis du ikke blev optaget på CG, har du mulighed for at skrive dig på vores venteliste til 1.g.

Skriv dig på vores venteliste

Du skal følge dette link og udfylde alle felter. Du skal vedhæfte dit standpunktskarakterer og/eller afgangsbevis fra 9.klasse, så det er bedst have en fil klar, til at sende med på linket. Når du har udfyldt formularen får du en kvittering retur på din mail.

Du skal være opmærksom på at vi lukker for optagelse i perioden 1. september til grundforløbet afsluttes i november. Efter grundforløbets afslutning kan vi igen optage elever på ledige pladser.

Kriterierne for at blive optaget fra ventelisten sker, i grundforløbsperioden, fortsat efter kortest transportafstand mellem skole og bopæl, samt at du skal have søgt os som 1.prioritet.

Kontakt vores studievejledere og få yderligere vejledning om hvordan du vælger din studieretning

Læs nærmere i Uddannelsesguiden, hvor du via Adgangskortet kan se sammenhæng mellem de fag du har på gymnasiet og de videregående uddannelser, den giver adgang til.

adgangskortet-adg_stx400

Print