Medarbejdere

Kontakt for mere info

Christianshavns Gymnasium
Prinsessegade 35
1422 København K
(+45) 43 29 03 00
cg@cg-gym.dk

Kontakt til enkelte ansatte, benyt initialer, fulgt af @cg-gym.dk

Personalepolitikker

På CG har vi en nedskreven personalepolitik på en lang række områder, f.eks.

  • Orlov og nedsat tid
  • Trivsel og arbejdsmiljø
  • Sygdom
  • Klager over medarbejdere
  • Nyansatte og seniorer
  • Sociale klausuler
  • Løn
  • Rygning
  • Alkohol
  • Indkøb

Læs mere her: Personalepolitikker på CG (2015)

Print

Engelsk

Ann Mølgaard (md)

Underviser (lærer) i billedkunst, design og engelsk

Anne Martinussen (mt)

Underviser (lærer) i engelsk og historie

Cecilie Mayer (cm)

Underviser (lærer) i engelsk og idræt

Gorm Gunnarsen (gg)

Underviser (lærer) i engelsk og historie

Inger Møller Kerstens (im)

Underviser (lærer) i engelsk og samfundsfag

Jon Møller Johansen (jj)

Underviser (lærer) i dansk og engelsk

Karin Fredslund Gade (kg)

Underviser (lærer) i dansk og engelsk

Katri Bügel Jørgensen (kj)

Underviser (lærer) i engelsk, latin og oldtidskundskab

Lene Nørholm Jakobsen (lj)

Underviser (lærer) i engelsk og tysk

Lise Touborg-Jensen (lt)

Underviser (lærer) i engelsk og psykologi
Orlov skoleåret 2019/20

Mette Tangaa-Andersen (me)

Underviser (lærer) i billedkunst, dansk, design og engelsk

Nanna Vesterdorf (nv)

Underviser (lærer) i dansk og engelsk

Sigrid Østergaard (si)

Underviser (lærer) i engelsk og spansk

Torben Nybo Steffen-Nielsen (tn)

Underviser (lærer) i engelsk og historie

Trine Risbo Jessen (tj)

Underviser (lærer) i dansk og engelsk