Medarbejdere

Kontakt for mere info

Christianshavns Gymnasium
Prinsessegade 35
1422 København K
(+45) 43 29 03 00
cg@cg-gym.dk

Kontakt til enkelte ansatte, benyt initialer, fulgt af @cg-gym.dk

Personalepolitikker

På CG har vi en nedskreven personalepolitik på en lang række områder, f.eks.

  • Orlov og nedsat tid
  • Trivsel og arbejdsmiljø
  • Sygdom
  • Klager over medarbejdere
  • Nyansatte og seniorer
  • Sociale klausuler
  • Løn
  • Rygning
  • Alkohol
  • Indkøb

Læs mere her: Personalepolitikker på CG (2015)

Print

Idræt

Andreas Melholt Lundberg (lu)

Underviser (lærer) i idræt

Cecilie Mayer (cm)

Underviser (lærer) i engelsk og idræt

Christian Theilmann Møller (ct)

Underviser (lærer) i historie og idræt
Studievejleder

Claus Larsen (cl)

Underviser (lærer) i filosofi, idræt og matematik

Gerda Munch Kofoed (gk)

Underviser (lærer) i idræt og musik

Hanne Thomsen (ht)

Underviser (lærer) i idræt, kemi og matematik

Helle Nørgaard (hn)

Underviser (lærer) i fransk og idræt

Jacob Kresten Pedersen (jk)

Underviser (lærer) i idræt og samfundsfag
Orlov skoleåret 2019/20

Jesper Kristian Petersen (pe)

Underviser (lærer) i idræt og naturgeografi

Julie Højgaard (jh)

Underviser (lærer) i idræt og spansk
Uddannelsesleder

Kirsten Andersen (ka)

Underviser (lærer) i idræt, mediefag og naturgeografi
Kursusleder, Medlem af bestyrelsen

Lea Lindstrøm (ll)

Underviser (lærer) i biologi og idræt
Orlov

Line Kragh Bredvig (lk)

Underviser (lærer) i idræt

Nikolaj Lerbæk Pedersen (np)

Underviser (lærer) i idræt og historie
Orlov skoleåret 2019/20

Nina Diabelez Jessen (nj)

Underviser (lærer) i idræt