Katja Munch Thorsen

Medlem af bestyrelsen
Uddannelsesdirektør på KEA – Københavns Erhvervsakademi