Optagelsesprøven

Undervisningsministeriet har i år fastlagt årets optagelsesprøve til den 14. juni 2019 kl. 10.00-14.00

På CG har vi indkaldt de ansøgere der skal til optagelsesprøve. Alle skal møde ved Prinsessegade 62, det er den gule anneksbygning, i kantinen på 2. sal. Mødetiden er senest kl. 9.15. Det er vigtigt, at du møder op til tiden. Hvis du kommer for sent, har du ikke krav på at deltage i prøven.

Optagelsesprøven består af opgaver i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Prøven er skriftlig og varer i fire timer. Hjælpemidler er tilladt, men du må ikke kommunikere med omverdenen under prøven – derfor må du ikke bruge internet. Hvis du har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse og derfor har brug for særlige prøvevilkår, skal du give os besked og sende os dokumentation på forhånd.

Til optagelsesprøven skal du medbringe:

 • Pas eller anden billedlegitimation, hvor dit cpr-nummer, navn og billede fremgår
 • UNI-Login og NEM-ID
 • Computer, strømkabel og oplader til computeren
 • Lommeregner, formelsamlinger
 • Ordbøger
 • Skriveredskaber
 • Det periodiske system

Vi vil stærkt anbefale, at du medbringer en computer til prøven. I modsat fald skal du besvare opgaven på papir. Det er dit eget ansvar, at computeren fungerer. Se på Undervisningsministeriets hjemmeside, hvilke krav, der stilles til den software, der skal være installeret på computeren, når du kommer: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven.

Til optagelsesprøven benyttes Undervisningsministeriets hjemmeside Netprøver.dk. Du kan allerede nu teste om din computer passer til Netprøver.dk.

Bliver du forhindret?

Du skal give gymnasiet besked, hvis du allerede nu ved, at du ikke kan eller ikke ønsker at deltage i prøven eller samtalen, eller hvis du på dagen bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom eller anden uforudseelig grund. Du kan kontakte os på cg@cg-gym.dk eller tlf. 4329 0300.

Optagelsessamtale den 25. juni

I uge 25 sender vi brev til dig, der skal til optagelsessamtale. Optagelsessamtalen drejer sig om dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Ved samtalen vil en leder og en studievejleder være til stede. Det er obligatorisk at deltage i samtalen.

Både optagelsesprøven og -samtalen indgår i vores vurdering af, om du er optagelsesberettiget. Dog kan du som udgangspunkt ikke blive optaget, hvis du ikke består optagelsesprøven.

Til optagelsessamtalen skal du medbringe pas eller anden billedlegitimation, hvor dit cpr-nummer, navn og billede fremgår.

Du kan læse mere op optagelsesprøve og -samtale her: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse . Her kan du også se de vejledende eksempler på opgaver, som du kan bruge til at forberede dig.

Hvornår får du svar på prøven og samtale?

Senest den 28. juni vil du få besked i din e-boks om, hvorvidt du har bestået prøven og dermed optages på uddannelsen. Hvis du ikke består – og heller ikke får et gennemsnit på over 6 til folkeskolens afgangseksamen – men fortsat ønsker at blive optaget på uddannelsen, kan du gå til en ny optagelsesprøve og -samtale i august. Hvis du heller ikke består denne prøve, bør du hurtigst muligt kontakte din UU-vejleder, så I sammen kan lægge en alternativ plan.

Kategori: Nyhed 2018-19

Tags: , ,

HUSK – HUSK – HUSK

 • Mødetid er kl. 9.15
 • Pas eller anden billedlegitimation, med dit navn, cpr og billede fremgår
 • UNI-login og NEM-ID
 • Computer, strømkabel og oplader
 • Lommeregner, formelsamlinger
 • Ordbøger
 • Skriveredskaber
 • Det periodiske system

Adgangskode til Internettet den 14. juni:
CG_Guest er “phuladob81” (phul-ad-ob-81)

Hvis du bliver forhindret:
Ring til os på tlf.:  4329 0300

 

Print