Projekt Forskerpraktik ’17

Går du i 1. eller 2. g?

Vil du prøve at samarbejde med en forsker fra et universitet? Så kan du søge om at deltage i årets Forskerpraktik og komme til at arbejde med et fagområde, som interesserer netop dig.

”Det er en mulighed for at lære noget, som man ikke lærer om i skolen. Og man får praktisk/aktiv undervisning, som man heller ikke gør så tit i gymnasiet”

Hvad går det ud på?

Forskerpraktik 2017 er et tilbud til elever i 1. og 2.g – på CG og Nørre G. Du får mulighed for at samarbejde med en forsker på fire workshops i løbet af efteråret (september/oktober) – de afvikles på skift på de to gymnasier.

Du og din gruppe vil blive sat ind i den nyeste forskning på det område, du vælger. Sammen med forskeren undersøger og diskuterer I emnet. Nogle forskere har mulighed for at indlægge forsøg eller anden form for dataindsamling og bearbejdning.

Som afslutning på projektet laver du sammen med din gruppe en plakat, der præsenterer den forskning, I har beskæftiget jer med.

”Det var supersjovt at lave et projekt sammen med nogle søde mennesker og få gjort sig nogle mere dybdegående tanker i nogle fag, som ikke findes på gymnasiet”

Hvilke emner kan vælges?

Igen i år er der mange spændende emner og fagretninger på programmet. Læs mere om forskerne og deres projekter her på siden – der bliver emner indenfor bl.a. psykologi, Big Data, sociologi, miljøvidenskab, arkæologi og økonomi. Bare for at nævne nogle eksempler.

Det lyder godt, hvad gør jeg?

Læs mere om ansøgningsproceduren og tilmeld dig – tilmeldingsformularen findes nederst på samme side. Fristen er netop forlænget, der er stadig (få) ledige pladser på enkelte af projekterne. Hvis du har spørgsmål, så kan du også læse dig til, at det er Charlotte, du skal kontakte.