Karakterer og eksamen

Info om karakterskala og eksamen

Karakterer

På CG får du standpunktkarakterer tre gange om året; første gang i november, anden gang i begyndelsen af marts og endelig som årskarakter ved afslutningen af skoleåret. Årskarakteren er også en standpunktskarakter og viser ikke din udvikling i løbet af året. Hertil kommer evt. årsprøvekarakterer, der dog ikke kommer til at stå på dit eksamensbevis.

Eksamen

Studentereksamensresultatet består af dine årskarakterer i dine fag gennem de 3 år, karaktererne ved ialt 10 prøver samt et studieretningsprojekt.

Skriftlige prøver: Du skal til skriftlig prøve i fag på A-niveau (dog ikke historie). Hvis du ikke har engelsk på A-niveau, skal du til skriftlig prøve i engelsk på B-niveau.

Mundtlige prøver: Du skal til max. syv mundtlige prøver i løbet af de tre år. Prøven aflægges på det klassetrin, hvor du afslutter din undervisning. Undervisningsministeriet bestemmer, hvad du skal op i.

Læs den gældende eksamensbekendtgørelsen for gymnasiet, eller du kan læse mere om gymnasiets eksamener på Undervisningsministeriets hjemmeside om prøver og eksamen på de gymnasiale uddannelser.

Det endelige studentereksamensgennemsnit

Det gennemsnitsresultat,der kommer til at stå på dit eksamensbevis, er et vægtet gennemsnit af de karakterer, der fremgår af beviset.

  • A-niveaufagene og studieretningsprojektet har vægt 2
  • B-niveaufagene har vægt 1,5
  • C-niveaufagene har vægt 1
    Fordeling af vægte:
  • Årskarakter: Hvis et fag har både en mundtlig og en skriftlig karakter, så deles vægten mellem dem.
  • Eksamenskarakter: hvis det er muligt at komme til eksamen både mundtligt og skriftligt deles vægten. Hvis et fag ikke udtrækkes som mundtligt eksamensfag, beholder de skriftlige karakterer den halve vægt.

Klager

Ønsker du at klage over undervisningen, en karakter eller andet, skal du henvende dig til rektor. Rektor giver klagevejledning, dvs. at du bliver vejledt om, hvordan du bærer dig ad med at klage.