Tag: samfundsfag-fag

Turen går til Maribo

Gruppearbejde - ungdom - muligheder og begrænsninger

En del af CGs vision er, at vi skal være globale christianshavnere, men et (globalt) udsyn nødvendiggør ikke, at CGs udvekslings- og studierejser går til Argentina, Indien, Kina, Sydkorea eller USA. Mindre fjerne rejsemål kan være mindst lige så eksotiske. Fælles for al CGs rejseaktivitet er, at prisen skal holdes på et niveau, der tillader,… Læs mere »

Udsyn og indblik

#HarDuUdsyn – 3kHar… Nu er det en uges tid siden, at den seneste indfødsretsprøve med dens 40 spørgsmål blev frigivet. Vi kan alle teste om vores viden rækker til indfødsret. CARE Danmark benyttede lejligheden til at frigive en udsynsprøve ’18, #HarDuUdsyn, med 20 blandede spørgsmål om verden. CAREs ønske om at sætte udsyn på dagsordenen ligger… Læs mere »

CøjledaH

På c- og h-klassernes søjledag var temaet “Europa”. For studieretningsfaget Engelsk var det oplagt at se nærmere på Brexit. Hvad er det ved det britiske samfund, der gjorde, at englænderne valgte at stemme for Brexit. Kunne man tænke sig at der kunne ske noget tilsvarende i Danmark, et Dexit? C og h’erne lavede deres helt… Læs mere »

Lykketoft – fra FN til CG

Kendskabet til internationale politik og organisationer, f.eks. FN, er kernestof i samfundsfag på A-niveau. Vejen til viden er oftest brolagt med lærebøger og lærerinput. Fint nok, men til tider kan vejen bare være mere spændende. I denne uge havde vi, dvs. samfundsfagsholdet 3g SA, besøg af en kvalificeret gæstelærer ud i FN, nemlig Mogens Lykketoft…. Læs mere »