Tag: studierejse

Tælle til tre

2y’s rejse til Polen gik helt konkret til Katowice, klassens base i forhold til et pakket program. Historiefagligt bød rejsen på besøg på Schindlers fabrik og i Auschwitz, vi må ikke glemme historien, kun derved at vi en chance for ikke at gentage fortidens frygtelige fejl. Faktisk havde det faglige indhold også en matematisk side…. Læs mere »

Franske bløddyr og et skud uden for skiven

Blandt mange møder med den fremmede franske kultur, 2c oplevede på deres tur til Paris, har klassen nævnt det overraskende møde – eller mangel på samme – med franske bløddyr: Her sprang de modige ud i ægte franske specialiteter som escargots, bedre kendt som *host host* snegle… mens andre holdt sig til spaghetti med kødsovs… Læs mere »

Det skaldede look

For 2d, som har religion som studieretningsfag, er Israel nærmest et ønskerejsemål. Vi har et venskabsgymnasium og ved at arrangere studierejsen som et gensidigt udvekslingsbesøg med privat indkvartering, kan vi holde prisen nede. Læs Bastians fine beretning fra besøget, hvor han bl.a. meget neutralt omtaler den afskedsfest, klassen var inviteret til. Eleverne har efterfølgende lettere overrasket… Læs mere »

Shakespeares franske frisure

På turen til Paris blev 2e’s iagttagelsesevne fremmet systematisk. Ved Louvre skulle eleverne observere og skrive en lille historie om et tilfældigt menneske. I forskninglitteraturen kendes denne tilgang bl.a. som theory as narrative, hvilket indebærer, at man giver en pausibel, for læseren overbevisende, udlægning af noget objektivt iagttaget. Men eleverne kan godt selv, fx observerede… Læs mere »

Studierejser 2017

To uger inden påske drog CGs 2.g’ere på studierejser rundt i Europa. I den efterfølgende uge op til påske var eleverne optaget af at bearbejde den empiri, de havde indsamlet på rejserne – i et forløb i Almen studieforberedelse (AT). Men nu begynder beretningerne at materialisere sig. Denne side er en fælles indgang til samtlige… Læs mere »

Studierejseberetning – 2a – Edinburgh

I 2a er eleverne delt på to studieretninger. I den ene indgår fransk, i den anden er det spansk. Derfor er klassen på to ugers rejse, først et udvekslingophold, hvor eleverne er delt og tager til franske Le Mans hhv. spanske Berga. Derefter en studierejse til en fælles destination, hvor også andre af klassens fag… Læs mere »

Studierejseberetning – 2n – Wien

For eleverne på en studieretning med musik på A-niveau er byen Wiens lokkekald næsten ikke til at modstå. Klassisk musik, fx Beethoven og Mozart, jødisk klezmer og jazz, inklusiv improvisation, er blot tre eksempler på, at man kan få sin lyst til musik stillet i Wien. Læs den illustrerede rejseberetning, og du får en fornemmelse af… Læs mere »

Studierejseberetning – udveksling – Berga

Klassen 2a dækker over to grupper elever, den ene har spansk som studieretningsfag, den anden fransk. Spansk-gruppen har været på udveksling hos vores spanske venskabsgymnasium i Berga. Efter turen til Berga (og Barcelona), drog gruppen til Edinburgh, hvor den blev forenet med resten af 2a. det kan man læse i dette nyhedsindslag. Studierejseberetningen om opholdet i… Læs mere »

Studierejseberetning – udveksling – Flensborg + Hamborg

Løfteholdet 3g TY (tysk på A-niveau) har været på en mindre Tysklandsturné, først udveksling hos CGs venskabsgymnasium i Flensborg, Altes Gymnasium, derefter et ophold i Hamborg. Karen og Sofie beretter om studierejsen. Spændende pointer omkring mødet mellem forskellige kulturer, f.eks. konstaterer Karen, at den tyske adfærd på cykelstier ville blive opfattet som decideret skandaløs på… Læs mere »

Studierejseberetning – 2k – Sarajevo + Bosnien-Hercegovina

Klassen 2k har brugt megen undervisningstid på det tidligere Jugoslaviens sammenbrud og de efterfølgende Balkankrige. Etnisk konflikt, folkemord, det internationale samfunds indsats – eller mangel på samme – og forsoning er temaer, der kan belyses i forskellige faglige sammenhænge. F.eks. kan faget historie belyse forudsætningerne for konflikten, samfundsfag kan undersøge internationale organisationers handlemuligheder og -kraft… Læs mere »

Studierejseberetning – 2y – Island

Studierejser behøver ikke gå til varme lande eller pulserende storbyer. 2y rettede blikket mod nord, Island har virkelig meget at byde på. Fysisk krævende omgivelser, pladetektoni “up close“, anderledes og spændende livsformer, et biologisk slaraffenland. Nyd billederne.