400 år med tobak, rom, øl og død

I ”400 år på CG” gav vi smagsprøver på, hvordan vi foråret 2018 markerede Christianshavns 400 års fødselsdag her på CG. Men vi havde også en udstilling, hvor plancher fortalte om livets gang dengang. Plancherne knyttede sig til nogle af de levn, der så dagens lys, da vi renoverede skolegården 2017-18.

Plancher (og levn) er netop nu – i forbindelse med vores orienteringsaften ´19  – udstillet i studiecenteret, der ligger i stueetagen af CGs anneksbygning, “Fabrikken”. Det er i øvrigt den bygning, som tobaksproducenten Nobel holdt til i tidligere.

Miniudstillingen er tematisk opdelt i to – med Callisens noget senere folkesundhedsbetragtninger (fra 1807) som fælles omdrejningspunkt.

Det ene tema er fokuseret på mad, drikke og tobak. Callisen løfter pegefingeren i forhold til rygning:

“Røgtobakkens Brug … har … udbredt sig blandt unge Mennesker, ja selv blandt halvvoxne Drenge. Dette skeer meest af den barnagtige Forfængelighed at ansees for Karle.”

Der skal ikke mange ændringer til, før citatet giver mening i dag. ”Drenge” erstattes med ”unge”, og ”Forfængeligheden” skal forstås sådan, at rygere (desværre) kan avle flere rygere. Det er derimod ikke nødvendigt at ændre i teksten, når Callisen ser på rygningens konsekvenser:

“…denne vane, især i den tidlige Alder, er skadelig baade for Sundhed og for Sæderne.”

Callisens holdningen til alkohol er mere kompleks, han er kritisk overfor sprutten men lovpriser øllet:

”Vi vide af visse og bestandige Erfaringer, at den af Sukker på de vestindiske Øer nyelige destilerede Rom har en særegen skadelig Virkning paa Liv og Helbred, og forkorter mange tusinde Menneskers Dage…”

Øl er godt:

“Iblandt alle konstige Drikke, er der ingen, som … synes at være så naturlig, saa nyttig og så passende til Sundhedens Vedligeholdelse, som Øl…”

Det tvivlsomme ved denne lovprisning skyldes, at vi læser teksten med nutidens øjne. Før i tiden var der begrænset adgang til rent drikkevand, og øllet var derfor bedste bud på en drikkevare, som ikke var sygdomsfremkaldende. Når man samtidig ved, at øllet var alkoholfattigt og næringsrigt, så giver lovprisningen pludselig god mening. Havde Callisen levet i dag, kunne man forestille sig, at han ville fraråde indtaget af såvel sprut som øl til fordel for nutidens rene drikkevand. Med den modifikation er der ikke langt til sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Såvel tobak og sukker som de krydderier, der også er omtalt i udstillingen, kom på markedet, fordi Danmark besad kolonier og var en storhandlende søfarernation. Og handlen udgjorde selve baggrunden for grundlæggelsen af Christianshavn.

Det andet tema er ikke kun en fortælling om den død, som er en mulig konsekvens af omgang med den onde og skadelige øl, rom og tobak. Det er en bredere fortælling om håndteringen af de døde og om de tanker, Callisen gør sig om bl.a. kirkegårde og deres placering.

For CG er det en nærværende problematik, for vores hovedbygning er opført på Vor Frelsers Kirkes tidligere kirkegård, og under sidste års renovering af skolegården dukkede der 68 skeletter op. I øvrigt sammen med andre arkæologisk interessante levn, som er udstillet i studiecenteret.

For at lave en sådan udstilling er der indlysende brug for historiefaglig viden, og skal man vurdere de sundhedsmæssige følgevirkninger af datidens versus nutidens ølindtag, er det nærliggende at inddrage biologifaglig viden. Biologifagligt er det også let at forstå træers forskelligartede vækstvilkår over tid. Det er de variationer, der muliggør dendrokronologisk datering af kisterester og dermed af tidspunktet for begravelserne.

Kom og kig…

Update 18.01.2019: nu med billedgalleri