Dokumentation

…og fuldførelsesfrekvens (herunder frafald og fastholdelsesstrategi), overgangsfrekvens til anden uddannelse. Fravær. Vores gennemgang af nøgletallene er suppleret med visse overvejelser om frembringelsen af tallene og læsningen af dem. Derfor har…