Alumni

For tidligere elever - og interesserede

Denne side (inklusiv undersider) er under opbygning.

CGs hjemmeside omhandler hovedsageligt nutidens CG. På siden beretter vi om om hverdagen på CG, og vi søger at besvare de spørgsmål, som opstår som konsekvens af hverdagslivet på CG.

Men CG har også en historie og det er den historie, vi fokuserer på i denne del af hjemmesiden. Vi har, af mangel på bedre, valgt betegnelsen “alumni”.

Når man forlader CG indebærer det ikke nødvendigvis, at navnestrengen er endegyldigt klippet over. Der kan både være praktiske og sentimentale grunde til, at man er kommet til at tænke på CG.

Eksamensbeviser og -data

Måske har du mistet dit eksamenbevis? Det kan være, at du er nødt til at dokumentere din CG tid. Vi har data helt tilbage fra før CG blev til CG. De ældste karakterlister, vi har i vores arkiv, er fra 1922. Visse data er pligtafleveret til Københavns Stadsarkiv og Statens Arkiver. Vi hjælper dig med at komme videre, hvis vi ikke selv ligger inde med dine data. Lovmæssigt er vi forpligtede til at bevare dine data lokalt i 30 år.

Hvis du har brug for eksamensdata, så skal vi vide noget om dig.

  1. Vi skal vide, hvad du hedder (dit fulde navn) – og har du skiftet navn, siden du gik på CG, skal vi vide hvad du hed dengang.
  2. Vi skal vide, hvilken klasse (bogstav) du gik i, og hvornår du blev student. Hvis du ikke blev student, skal vi vide, hvornår du gik på CG.
  3. Vi skal kende din fødselsdato (i sjældne tilfælde: dit CPR-nummer).

Når vi har udskrevet dine eksamensdata fra eksamensprotokollen, bekræfter vi udskriften, skanner den og udsender den i e-boks.

Gammel elev fest – fest for tidligere elever

Måske får du lyst til at mødes med dine gamle CGkammerater, f.eks. til vores årlige “gammel elev fest” Vi har en lavet en gruppe for tidligere CGere på facebook. Vi har også lavet en facebookside, hvor vi annoncerer og styrer tilmeldingen til gammel elev festerne.

Der er i øvrigt en tradition, at nogle gamle jubilarer møder op til translokationen og fremviser deres studenterhuer – de (både jubilarer og huer) har ofte mange år på bagen.

Klassebilleder

Måske har du lyst til at se et gammelt klassebillede. Der er flere gode grunde (fx persondatabeskyttelse) til, at vi ikke kan have klassebilleder fra før i tiden liggende offentligt tilgængeligt på hjemmesiden. Men vi har selvfølgelig billederne liggende – også ofte i elektronisk form. Vi kan sende dem på anmodning – under visse omstændigheder og på visse betingelser. Vi vil gerne hjælpe, fx hvis man vil samle sin gamle klasse. Og vi betinger os, at billederne ikke offentliggøres.

Legatmodtagere

På CG har vi egentlig ikke nogen stor tradition for at uddele legater. Vores legeter er få og ikke synderligt store. Men legaterne har stor symbolværdi og rækker langt ud over deres værdi. Legaterne går til elever, der på forskellig vis har bidraget til at holde CGs værdier i hævd. Vi vil gerne kunne huske og berette om legatmodtagere. Vælg boksen nederst på siden for at læse mre om legaterne

CGs historie

Dertil har vi brug for skabe en fortælling om os selv over tid. Vi vil gerne fortælle om skolens historie i tekst og billeder. I disse tider er der (helt rimeligt) stort fokus på personhenførbare data (fx billeder), og det har gjort det vanskeligt for os at fortælle vores historie. Vi arbejder på at finde en model, der tillader os at fortælle vores righoldige historie.

Legater

På CG uddeler vi hvert år tre-fire legater i forbindelse med translokationen, dagen hvor vi siger farvel til en årgang CG studenter.

På denne side omtaler vi legaterne generelt og på de tre undersider (nederst), angiver vi, hvem der har modtaget legaterne.

På CG anser vi fællesskabet som noget centralt. Men fællesskabet kan sagtens udgøre afsættet for individuelle præstationer, der er lidt ud over det sædvanlige. Med legaterne søger vi at anerkende nogle af de præstationer, som styrker fællesskabsfølelsen i en eller anden forstand.

Selvom uddelingen sker i CG regi, er det ikke CG, der står bag legaterne.

  • Bag Lektor Bjørns Rejselegat står en tidligere elev.
  • Bag Jørgen Klinth-Jensens legat står en, nu afdød, tidligere elev
  • Rektor Bøgh (afdød tidligere rektor) har lagt navn til et legat med samme navn.

Der har gennem årene eksisteret enkelte andre legater, som er blevet uddelt i kortere eller længere tid.

Støtteforeningen CGs venner stod i en kortere årrække bag et legat, der blev delvist finansieret af det overskud af den “gammel elev fest”, som foreningen arrangerede de pågældende år. Legatet, “Foreningen CGs venners legat”, blev uddelt i nogle få år:

  • 2015: Sebastian, 3j

Siderne er under opbygning, hvilket sker i takt med, at vi finder de relevante oplysninger. Oplysningerne dukker op, idet vi er ved at reorganisere vores arkiv.

Status er, at vi har overblik over samtlige modtagere af Lektor Bjørns Rejselegat.

Legaterne:

Luk alle dropdowns

Fundats

Er lokaliseret i arkiverne

Modtagere

2015: Minna, 3n

Om legatet

For at inspirere CGs nybagte studenter til at rejse ud i verden, har en tidligere elev indstiftet Lektor Bjørns rejselegat på 10.000 kr. Det fremgår af legatteksten, at legatet gives “så længe lektor Bjørn er lærer” på CG. Lektor Bjørn gik på pension i 2014, men lægger heldigvis stadig vejen forbi CG fra tid til anden. Og eleven har indvilget i at videreføre det prestigefyldte legat!

Legatet gives hvert år – efter indstilling fra lærerforsamlingen – til en nybagt student, der i sin gymnasietid har udvist internationalt engagement og interkulturelle kompetencer.

Som modydelse skal den enkelte legatmodtager berette om sine rejseoplevelser (fx på en travellog) – til inspiration for andre rejselystne CG’ere.

Modtagere

Vi har helt styr på modtagerne af legatet i 2017, 2018, 2019

2016: Marius Hauge Hvithamar (Rusland)
Marius er på forkant i forhold til rejsen og har allerede forberedt den dannelsesrejse, der tager sin begyndelse til april (2017). I bloggen “Manden på gaden” har han bl.a. begrundet valget af rejsemål.

2015: Katinka Albrectsen (Tyrkiet og Kenya)
Katinka rejste bl.a. til Tyrkiet, hvor hun slog sine folder på en økologisk farm nær Sortehavet. Farmens mål er at fremme en livsstil, som er i balance med naturen. Læs Katinkas holdningsprægede beretning ved at følge henvisningen.

2014: Nicolai Rønde-Becker (Cambodja)
Nicolai rejste rundt i Asien og var bl.a. frivillig hjælper på en skole. I den hensigt at få et indblik i ligheder mellem og forskelle på vores danske skolesystem og skolesystemer i fjerne lande. Hans beretning er lang og spændende – krydret med bittersøde betragtninger over det, man kan kalde godgørenhedsturisme.

2013: Anton Lindemann Moesgaard (Færøerne og Island)
Anton sendte to gammeldags papirbreve fra Færøerne (læs brev 1 og brev 2). Han arbejdede bl.a. som landbrugsmedhjælper på en gård. Nok ikke den første beskæftigelse, der falder de, der kender Anton, ind!

2012: Amalie Lund Jensen (Australien)
Amalie forfulgte akademiske interesser, da hun drog på legatrejse. Men hendes indtryk af bl.a. udspringsgrise som eksempel på en kompleks og modsætningsfuld kultur er mange – og morsomme.

2011: Rebecca Ingemann Madsen (Indien)

2010: Asli Kücükyildis (Guatemala – død lænke)

2009: Eva Buchhave (Chile m.m.)

2008: Ya Trier (Latinamerika)

2007: Rosa Marie Øllgaard (Uganda)

2006: Malene Christensen (Namibia)

Fundats

Kommer, er lokaliseret i arkiverne

Modtagere

2016:

2015: Mads Salbæk, 3j

Tidligere elever

CG har sendt mange nybagte studenter ud i verden siden det første kuld i 1925. En del af dem får heldigvis senere hen i livet lyst til et – eller flere – gensyn med deres gamle skole, klassekammerater og måske også lærere.

På CG har vi tradition for, at et stigende antal jubilarer møder op til den årlige translokation for måske bagefter at mødes til en frokost eller fest.

En anden årlig begivenhed er gammel elev-festen, der nu holdes som en særlig fest udelukkende for tidligere elever og deres lærere. Den arrangeres af foreningen “CG’s Venner” med mulighed for fællespisning, inden der skrues op for musikken.

Se omtale af og billeder fra 2013 (internt link)- og 2014 (internt link)-festerne

Annoncering af, yderligere oplysninger om og tilmelding til gammel-elev festerne findes på foreningen CG’s venners hjemmeside.

På Facebook findes også en side for Gl.Elevfesten samt sider for forskellige grupper af tidligere elever, som man kan finde ved at søge på skolens navn.

Endelig annonceres kommende gammel-elevfester som en begivenhed på forsiden af denne hjemmeside.

 CG’s Venner

“CG’s Venner” er en støtteforening der blev dannet af tidligere elever umiddelbart efter hærværket mod skolen i forbindelse med ungdomshusurolighederne i marts 2007.

Foreningens formål var i første omgang at organisere en indsamling af midler til at dække det tab på ca. 400.000 kr., som skolen led pga. en selvrisiko på forsikringen.

Indsamlingen blev en stor succes. Det strømmede ind med sympati og donationer i form af penge, bøger, møbler, pc’ere m.m. fra forlag og andre private firmaer, fra fonde, organisationer og enkeltpersoner. Så det samlede resultat blev omkring ¼ mio i kontant støtte foruden de omtalte gaver til det nye studiecenter. Foreningen kan nu koncentrere sig om sine andre formål:

  • At støtte skolens indsatsområder økonomisk
  • At fungere som et bindeled mellem medlemmerne og skolen ved bl.a. at arrangere den årlige fest for gamle elever

Det sker helt konkret ved at foreningen nu arrangerer den traditionsrige fest for tidligere elever og lærere. Overskuddet går til at opfylde nogle af de ønsker til forbedring af skolens faciliteter som Fællesudvalget udvælger. I 2010 blev gaven 30.000 kr til et nyt lydanlæg og i 2011 10.000 kr til ny scene.

Støttebeløb kan indbetales på fondens konto 5010137844-1 i Jyske Bank, Vesterbro afdeling.

Kontakt til foreningen via foreningens hjemmeside