Besked om optagelse

Region Hovedstadens Fordelingsudvalg har behandlet samtlige ansøgninger for hele regionen, og de har nu fordelt de 10.000 ansøgere på uddannelserne i regionen.

Besked om optagelse

Torsdag den 30. april sender alle gymnasier i hovedstadsområdet svar til de elever, der har søgt en gymnasial uddannelse. På CG sender vi svaret til din E-boks.

Det er Region Hovedstadens Fordelingsudvalg der har fordelt ansøgerne til gymnasierne i Hovedstaden. Optagelsen sker efter transportafstand fra hjemmeadressen til gymnasiet, i følge de regler som er fastsat af Undervisningsministeriet.

For de ansøgere der ikke kan optages på deres førsteønske, har Fordelingsudvalget undersøgt de øvrige uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge.

Hvis du ikke får en plads på CG, vil du modtage to beskeder om din ansøgning til gymnasiet.
1 – mail fra CG, torsdag den 30. april, om at vi desværre ikke har plads til dig, og
2 – brev/mail om optagelse fra det gymnasium som du er blevet fordelt til.

Du har mulighed for at få din ansøgning genbehandlet

Hvis du mener, at din ansøgning er behandlet på forkert grundlag, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Din klage skal indsendes på denne elektroniske formular. Fristen for at få din ansøgning genbehandlet er senest 14. maj 2020. Læs mere om Fordelingsudvalgets tidsplan og svarfrister på Region Hovedstadens hjemmeside. Du kan ikke klage efter den 14. maj 2020.

Når du har udfyldt og indsendt din klage, vil du få en kvittering, når sagen er registreret. Fordelingsudvalget sender afgørelsen af din genbehandlingssag den 27. maj 2020.

Er der mulighed for at komme på CG senere?

På grund af den særlige situation med Covid19, forventer vi ikke at få ledige pladser i 1g til august. Derfor bliver der ikke bliver oprettet en venteliste til 1g, før grundforløbets afslutning i oktober. Du vil først kunne skrive dig på en venteliste til CG, når du er i gang med dit grundforløb på et andet gymnasium. Ventelisten til ledige pladser efter grundforløbet åbnes her på hjemmesiden den 1. oktober 2020.