Clara ude i verden

Clara blev CG student sommeren 2021 og modtog i den sammenhæng et af CGs få legater, nemlig Lektor Bjørns rejselegat på kr. 10.000, indstiftet af en tidligere elev, Phillip Comerford (student, 1980). Legatet går til en elev, der

har udvist samarbejdsvilje og godt kammeratskab og ydet en engageret og energisk indsats i relation til et eller flere af skolens internationaliseringsprojekter

har demonstreret vilje og evne til at kunne begå sig i en internationalt orienteret verden, herunder at møde repræsentanter for andre kulturer på en fordomsfri måde

I Claras tilfælde var det let at sætte flueben ved begge. Læs om Claras enorme arbejdsindsats – naturligvis i samarbejde med CGs øvrige Røde Kors ambassadører – i nyhedshistorien, Uheld i spil, held i næstekærlighed (åbner i nyt vindue). I historien omtaler vi overrækkelsen af den pokal, som markerede, at CG var Røde Kors Gymnasium ’20. Det fordomsfri møde med fremmede kulturer illustreres måske bedst ved, at man læser Claras brev om ambassadørrejsen til Libanon og det gæstfrie møde med nogle af verdens mest udsatte, flygtningene i Libanons lejre – i historien, Clara og Røde Kors (åbner i nyt vindue).

Vi beder altid modtagerne af rejselegaterne om at sende os en lille historie om deres oplevelser. Det er ikke altid det sker, men i Claras tilfælde har vi fået hele tre breve, som viser, at det i den grad var en rigtig beslutning, at legatet gik Claras vej.

I det første rejsebrev BIENVENUE À TOUS (.pdf, åbner i nyt vindue), får man et indblik i Claras mange forventninger til det ophold i sydfranske Montpellier, som legatet var med til at finansiere. Overvejelserne er krydret med glæde over legatet og en lille anprisning af en af CGs fransklærere, “skud ud til Helle”.

I andet rejsebrev, SALUT! (.pdf, åbner i nyt vindue), hører vi om livet i Montpellier og sprogskolen Accent Francais, der udbyder netop den kombination, “fransk og velgørenhedsarbejde”, som appellerede til Clara.

I tredje og sidste rejsebrev, COUCOU! C’EST CLARA (.pdf, åbner i nyt vindue), retter Clara blikket mod velgørenhedsarbejdet og franske Røde Kors, Croix-Rouge, og hun slutter af med følgende evaluerende betragtninger

Jeg synes det er utroligt interessant og meningsfuldt at arbejde som frivillig, og jeg har ikke fortrudt at tage herned for at være frivillig et eneste sekund!

Der er altid brug for flere frivillige hænder og især lige nu. Skulle du have lyst til at blive frivillig for Røde Kors i Danmark, kan du læse mere her: www.rodekors.dk/bliv-frivillig (åbner i nyt vindue).

Sidste ord går til Clara:

Alle kan (og burde) gøre en forskel <3

På CG takker vi for brevene og tankerne.