COVID-19 / CORONAVIRUS – ændrede retningslinjer

Vi har i dag (torsdag 5.3) – i forlængelse af vores omsorgs- og kriseplan – skrevet til alle CGs ansatte og elever om covid-19/coronavirus. Skrivelsen er gengivet nedenfor. Det er i øvrigt sket som led i vores generelle tilgang til kvalitetssikring, hvor vi (ud over nævnte omsorgs- og kriseplan) følger retningslinjer, udstukket af relevante myndigheder. Vi har naturligvis fulgt udviklingen nøje de seneste uger og har løbende rettet henvendelse til relevante myndigheder om konsekvenserne for uddannelsesinstitutioner, derunder CG. Der er netop i dag sket det, at Sundhedsstyrelsen har udstrakt tidligere udmeldinger til også at omfatte visse elever. Derfor denne udmelding.

Vi skal understrege, at der, så vidt vi ved, hverken er elever eller ansatte på CG, der er smittet med virussen.

Kære alle CG’ere.

Corona-virussen spreder sig stadig rundt omkring i Europa. I Danmark er der dog stadig kun få tilfælde, fordi det er lykkedes at isolere de smittede personer og dem, de har været sammen med. Alle smittede er ind til videre blevet smittet i udlandet – men efterhånden som smitten spreder sig i Danmark, vil smitten nemt kunne spredes mellem danskere.

Personer, som har opholdt sig i risikoområder efter den 2. marts, skal ifølge Sundhedsstyrelsens seneste udmeldinger blive hjemme fra arbejde/skole i 2 uger. Er der derfor nogen af jer CG-elever, som har været i risikoområder efter denne dato, så skal I blive hjemme og kontakte CG telefonisk.

Vi har tidligere rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen og har i dag fået svar om, at denne udmelding OGSÅ skal udstrækkes til elever, som bor under samme tag med personer, som har været i risikoområder. Styrelsen har ikke tidligere meldt ud om denne problemstilling, men fortæller den 5.3. 2020, at også disse elever skal blive hjemme i en sikkerhedsperiode på 2 uger.

Så hvis du selv eller din nærmeste familie for nylig er kommet hjem fra fx Norditalien eller andre risikoområder, så skal du blive hjemme fra skole i en periode og straks kontakte CG, så vi bl.a. kan sætte ind med hjælpeforanstaltninger omkring skolearbejdet. Ring også til CG på 43 290 300, hvis du er i tvivl.

Yderligere oplysninger finder du på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, som konstant opdateres. Se bl.a. ”Rejser og ny corona-virus”, pkt 3.

M.v.h.

Troels Vang Andersen, rektor