Årshjul – internationalisering

Internationalisering: hjemme og ude, stort og småt

Årshjul 2019-20

Årshjulet skitserer aktiviteter af internationalt og globalt tilsnit på skole- og årgangsniveau samt for mere end en klasse ad gangen. Under årshjulet følger et mindre udvalg af de aktiviteter, der foregår på klasse- og fagniveau.

Den følgende gennemgang er lavet, før udbruddet af corona førte til en stopper for alle studierejser. Vi har dog valgt at lade dem stå, idet de giver et indblik i vores internationale aktiviteter i normalår.  

2b

 • Elfriede Jelineks teaterforestilling ’Folkekongen’ om Trump og racisme – Ballon, film i biografen om DDR og flugten herfra – Tyskland-udstillingen på Nationalmuseet (tysk). 
 • Studietur til Sarajevo (historie-samfundsfag).
 • Udvekslingsrejse til Berga, Catalonien og genbesøg af catalanske elever i København. Fokus på interkulturelle/globale kompetencer samt arbejde med SRO-emnet den spanske borgerkrig. 
 • Studietur til Barcelona med fokus på byudvikling fra Antikken til i dag (historie-latin).
  • Temaer: Cuba, korstogene og Den internationale brigade (spansk-engelsk-historie). Arbejde med FN’s bæredygtighedsmål og temaet Man At War (store internationale konflikter i den engelsksprogede verden) (engelsk). 

2c

 • Udveksling med Gymnasiet I.E.S. “El Brocense” i CáceresExtremadura (besøg og genbesøg med fokus på interkulturelle kompetencer)
 • Studietur til Madrid med fokus på den spanske borgerkrig (spansk og dansk). 

 2e

 • Studierejse – Jerusalem
 • Oplev Europa: udstilling og debat om EU – efterår 2019.   

2j

 • Studierejse – Athen
  • Fokus: finansiel krise, flygtningekrise.
  • Klimatiltag: køb af flyrejsens CO2 kvota)
 • DIS (interkulturel udveksling, amerikanske studerende)
 • C40: bæredygtig udvikling.  

2k

 • Studierejse - Amman (fokus: demokrati og rettigheder)
 • EU og globalisering (efterår 2019). 

2n

 • Studierejse – Edinburgh (fokus på skotsk kultur og historie) (engelsk og musik). 

3c

 • Besøg af tidligere CG-lærer med oplæg om Columbia (spansk).  
 • DIS (interkulturel udveksling, amerikanske studerende)
 • Temaer: Araberne på den iberiske halvø (Al andalus), korstog og kulturmøder mellem kristne og muslimer i middelalderen. Nyere historisk udvikling i Mellemøsten og Nordafrika og det arabiske forår og den demokratiske udvikling (historie). 

3d

 • Foredrag af Jesper Mikkelsen om Mesoamerika i forløb om Aztekerne
 • Besøg af Sanne Cigale Benmoyal om antisemitisme (historie)
 • Besøg i Udenrigsministeriet (samfundsfag) 

3n

 • Koncert & foredrag med forfatter Janne Teller om ’Etik og ansvar’
 • Worldjazz-musik med Martin Lutz Group
 • DIS (interkulturel udveksling, amerikanske studerende).  

3y

 • Fokus på verdensmål 15 med besøg fra Cape Town, Sydafrika
 • Fokus på natur, biodiversitet og bæredygtig udvikling af naturens ressourcer – efterår 2019   
 • Temaer: trusler mod det maritime miljø i Østersøen, blegning af tropiske koralrev, global opvarmning og trusler mod biodiversitet i Danmark, Europa, globalt.  

Enkeltfaglige internationaliseringsindsatser, et eksempel 

Religion

 • Fredagsbøn i Islamisk Trossamfund
 • Gurdwaraen (sikherne)
 • Hillsong Copenhagen (pentekostal kristendom)
 • Besøg i jødisk synagoge