Uddannelsesparathedsvurdering

Nogle af de elever, der har søgt ind på gymnasiet, er ikke blevet erklæret uddannelsesparat af egen skole og UU. Hører du til denne gruppe elever, og søger du ind på CG som din førsteprioritet, er det CG, der foretager en genvurdering af din uddannelsesparathed. Vi genvurderer på baggrund af din indsendte ansøgning. Derefter inviterer vi dig muligvis til en uddannelsesparathedsprøve og efterfølgende eventuelt til samtale på Christianshavns Gymnasium. Prøven er skriftlig og finder sted på Ørestad Gymnasium. Vi sender dig brev med praktiske oplysninger.

Skriftlig prøve
Alle elever, der har søgt ind i 1.g på Christianshavns Gymnasium som første prioritet og er inviteret til uddannelsesparathedsvurdering, skal møde til den skriftlige prøve.

Medbring brev og id
Prøven foregår på Ørestad Gymnasium, og alle SKAL medbringe det fremsendte brev, samt pas eller anden ID med billede på.

Hvilke fag indgår i prøven?
Prøven afholdes i fagene dansk, engelsk og matematik, og prøverne er skriftlige. Der er afsat 40 minutter til hvert af fagene, og alle tre fags opgaver udleveres ved prøvens begyndelse.

Må der bruges hjælpemidler?
Disse hjælpemidler må eleven bruge, og eleven skal selv medbringe dem hvis de vil bruge dem.

  • I dansk må der gerne bruges en dansk ordbog.
  • I engelsk må der bruges engelsk-dansk og dansk-engelsk ordbog.
  • I matematik må der bruges lommeregner og/eller beregningsprogram på computer.

Alle opgaver kan skrives i hånden. Eleven må gerne benytte en egen medbragt computer, men i så fald skal der også medbringes et USB-stik. Dette USB-stik skal være renset ved prøvens start. Vi sørger for, at der er printere til stede. Eleven skal kunne gemme i Word-format. Stavekontrollen må gerne benyttes i dansk, men ikke på engelsk.

Evt. samtale
Elever, der skal til samtale efter prøven, vil få besked fra gymnasiet om at møde til en samtale.