Orientering om studieretninger

Studieretningsvalgprocessen i grundforløbet 2020

Nu sender vi brev, via e-boks til alle grundforløbselever samt deres forældre, om hvordan eleverne skal ønske de kommende studieretninger.

I slutningen af grundforløbet skal eleverne afgive ønsker om, hvilke studieretninger de gerne vil gå på efter grundforløbet. Fra uge 36 vil alle grundforløbsklasser blive orienteret om hvordan CG’s studieretninger er bygget op, og alle elever får introduktion i hvordan processen med studieretningsvalget kommer til at foregå.

I uge 38 vil eleverne få introduktion til tre studieretninger, ugen efter vil uddannelseslederne komme ud i grundforløbsklasserne og orientere endnu engang om studieretninger. I uge 40 bliver der afholdt individuelle samtaler med alle elever og studievejledere. I uge 41 skal alle elever prioritere tre studieretninger. Ved fordeling af elever på studieretningerne forsøger skolen at imødekomme flest mulige ønsker, men som elev har man ikke krav på at få sin førsteprioritet.

I uge 44 orienteres alle elever om hvilken studieretning de har fået, og ugen efter starter alle i de nye studieretningsklasser.