Orienteringsaften, 19.01.2021, 19.30

Orienteringsaften 2021 (tirsdag 19.01.2021, 19.30) bliver en virtual udgave, som vi giver adgang til med følgende link, der åbner i et nyt vindue:

CG orienteringsaften 2021 – live-transmission

Vores planlægning af den virtuelle orienteringsaften er baseret på forløbet af vores normale orienteringsaftener. Derfor vil vi fremhæve et vigtigt aspekt af aftenerne:

På CG vil vi frygtelig gerne åbne dørene til vores sædvanlige åbent hus. Det vil vi, fordi vi mener, at det er i mødet med os, at eventuelle ansøgere får et særligt input til den beslutning, som valget af gymnasium er. Vi tror på, at man kan mærke, om CG er stedet, når man er her. Det er det, eleverne fremhæver, når de skal fortælle, hvorfor de valgte CG.

Orienteringsaften er dog ikke kun en aften for vores gæster, det er også vores aften. Vi, lærere og elever, skal sætte ord på vores CG, og derfor plejer samtlige lærere og 100 elever at være tilstede. Det er årets næststørste festdag på CG, kun overgået af translokationen. Det er translokationen, der er kulminationen på valget af gymnasium, og derfor har vi prydet denne historie med et translokationsbillede af CGs skolegård, taget fra toppen af Vor Frelser Kirkes tårn på en skøn covidfri sommerdag.

For at illustrere forløbet af orienteringsaften, som jo er afsættet for dette års virtuelle udgave, har vi fundet to fyldige omtaler af tidligere orienteringsaftener (de åbner i nyt vindue): orienteringsaften 2018 og orienteringsaften 2019.

I vores planlægning af virtuel orienteringsaften 2021 besluttede vi hurtigt, at vi så vidt muligt ville live-transmittere. Det har vi ikke prøvet før, så det kan vi sikkert godt finde ud af. Vi ville nødigt give køb på den umiddelbarhed, som ligger i live-konceptet. Men med de seneste restriktioner (5.1.2021) har vi måttet skrue ned for live-elementerne. Vi vil dog tilstræbe at være så live som muligt.

Vi indleder med et fællesarrangement, der er stykket sammen af live-elementer og optagelser, hvorefter vi åbner for seks parallelle sessioner, som man kan besøge og forlade løbende. Man vælger session i et oversigtsbillede. Mellem fællesarrangement og sessioner afspiller vi en lille forproduceret film.

Vi får mange spørgsmål om optagelsesregler. Det er fordelingsudvalg under Region Hovedstaden, der står for fordelingen af elever, og regionen har netop i år udarbejdet et informationsmateriale, der besvarer flertallet af de spørgsmål, vi erfaringsmæssigt får. Derunder spørgsmålet om afstand. De følgende links åbner i nyt vindue: Region Hovedstaden – elevfordeling i overskrifter og kort forklarende film om elevfordeling.

Det fulde program er gengivet nedenfor. Der kan forekomme ændringer.


Fællesarrangement (19.30-20.00)

Velkommen til Christianshavns Gymnasium
Rektor Troels Vang Andersen

Om gymnasiet og CG
Rektor Troels Vang Andersen

Elevernes gymnasium
1.g-tale – Mie 1.d, Benjamin 1.k
Elevrådet – Alma 3.j


CG – the movie (20.00-20.10)
Forproduceret, ikke live


Elevsamtale (20.10-20.25)
Præsentation af udvalg, aktiviteter og CG-hverdag
Elever + moderator (lærer)


Aftenens videre forløb (ca. kl. 20.15-20.30)
Introduktion til seks parallelle sessioner
Rektor Troels Vang Andersen


Seks parallelle sessioner (20.15-21.30) – livestream med chat-funktion
Hvert 20. min, dvs. ca. 20.30, 20.50 og 21.10 er der en kort generel introduktion til fx studieretninger
Den resterende tid går med samtale samt svar på spørgsmål, der kommer ind via chat.

Naturvidenskabelige studieretninger
Matematik, fysik, kemi, bioteknologi, biologi
Lærere, elever, moderator

Sproglige studieretninger
Engelsk, fransk, tysk, spansk, latin – samt generelt om fortsættersprog og spansk
Lærere, elever, moderator

Samfundsvidenskabelige studieretninger
Samfundsfag, engelsk, matematik
Lærere, elever, moderator

Kunstnerisk studieretning
Musik, engelsk – samt om musik som kunstnerisk fag.
Lærere, elever, moderator

Kunstneriske fag
Billedkunst, design og arkitektur, dramatik – NB musik: se kunstnerisk studieretning
Lærere, elever, moderator

Studievejledning og optagelsesregler
Studieretningsstruktur
, valg ifm. ansøgning til gymnasiet mm.
Pædagogiske ledere, studievejledere


Firmaet DVC (Dansk Video Center A/S) står for teknikken