Nøgletal

Karaktergivning, fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens (herunder frafald og fastholdelsesstrategi), overgangsfrekvens til anden uddannelse. Fravær

Karakterer, Hvorhen?, Frafald, Fravær

Undervisningsministeriet laver et “Overblik over gymnasiale uddannelser: nøgletalsvisning“, vælg “stx” under uddannelse, vælg derefter “Christianshavns Gymnasium” under afdeling. Klik på “vis overblik for  en institution”. Nogle af tallene gengives også på de undersider, vi henviser til fra denne side. Der kan til tider være mindre afvigelser, da tallene i ministeriets nøgletalsvisning er dynamiske.

Nederst på denne side henviser vi til undersider, hvor vi oplyser om, hvilke karakterer CGs elever får, f.eks. karaktergennemsnittet for studenterne fra CG. I ovennævnte overblik fremgår det også, hvad eleverne fik i gennemsnit set i forhold det forventede for elever med samme baggrund. Det kaldes også socioøkonomisk reference. Dertil kan du se, hvad der sker med studenterne, efter de har forladt CG: hvilke uddannelser går de i gang med?, og hvor hurtigt efter studentereksamen går de i gang med disse uddannelser? Endelig kan du se CGs frafaldsprocent og vores kommentarer dertil. Tallene er dels udtræk fra Undervisningsministeriets Statistik om gymnasiale uddannelser, dels baseret på Uddannelses- og forskningsministeriets undersøgelse af søgemønstre efter ungdomsuddannelserne.

På CG har vi selv (bl.a. i skoleåret 2013/14) kigget lidt nærmere på alle disse tal. Du kan læse analysen “CG-studenternes studievalg i 2013”, og derved få et eksempel på, hvad vi tænker om disse tal. Henvisning i den grå boks.

Fravær behandles på en særskilt underside. Tallene ikke trukket fra undervisningsministeriet.

Og hvad så?

På CG gør vi os naturligvis tanker om tallene, bl.a. i form af ovennævnte analyse “CG-studenternes studievalg i 2013”, men vores overvejelser har også direkte konsekvenser i forhold til CGs strategi og i særdeleshed de mål, vi (dvs. bestyrelsen) opstiller hvert år.

Hvad er værdien af alle disse tal og overvejelser i forhold til gymnasievalg? Det vælger du!

De to bærende værdier i CGs skolesyn er “faglighed” og “demokrati”. Tallene kan bl.a. ses som udtryk for vores evne til at virkeliggøre “fagligheden”. Værdien “demokrati” dækker over, at vi tilstræber at inddrage alle på CG, også eleverne, i de beslutninger, som vedrører den enkelte. Men værdien “demokrati” dækker i praksis også over, at vi har endog meget aktive elever, der engagerer sig i alt fra skolens udvalg, over Operation Dagsværk (OD) (og natværk) til landspolitik. Eleverne engagerer sig ligeledes i alskens andre aktiviteter. Det kunne fx være musikalske aktiviteter, fx internt i vores årligt tilbagevendende musical og eksternt i diverse bands.

Disse værdier er ikke hinandens modsætninger, tværtimod. Vi tror på, at et (demokratisk) engagement og høj grad af faglighed er hinandens forudsætninger. Demokrati giver medejerskab til egen dagligdag, hvilket typisk giver motivation for at arbejde med det faglige. Omvendt er det faglige en forudsætning for, at man kan være myndig borger i et demokrati, hvor man skal tage stilling til komplekse problemstillinger

I forhold til gymnasievalg foretrækker vi derfor, at vores elever har foretaget et aktiv tilvalg af CG og ønsker at engagere sig. Og på CG vil vi selvfølgelig gerne gøre det bedst muligt – i overensstemmelse med vores skolesyns bærende værdier, “faglighed” og “demokrati”.