Frafald

Frafald og fastholdelse

Du kan vælge at vurdere CG ud fra vores evne til at få de, der starter på CG, til at forlade CG med en studentereksamen. Undervisningsministeriet producerer en standardrapport, der oplyser den gennemsnitlige studietid og fuldførelsesprocenten. Her fremgår det bla. at tallet for 2017 er 80%. Undervisningsministeriet angiver andetsteds “Overblik over gymnasiale institutioner: nøgletalsvisning” (vælg stx under uddannelse, CG under afdeling) at tallet for 2016/2017 er 86%. Noget tyder på, at Undervisningsministeriet opgør tallene på flere forskellige måder.

Du kan også kigge i tabellen “Elevtal og fuldførelsesprocenter fordelt på gymnasial uddannelse“. Tallene nedenfor er taget fra den tabel, tilpasset så du kun kan se se tallene for CG. Du kan selv lave tabellen ved at vælge “Lav selv tabel” og tilrette, så du tilføjer tallene for institutioner som rækker og tilgang, fuldførte, afbrudte som nøgletalssøjler. I det nedenstående ser man for de senere år, tre “nøgletal”: tilgang, fuldførte og afbrudte. Disse tal er “filtreret”, så man kun ser tallene for CG – det gør man under institutionsrækkerne. Vi viderefører ikke talrækken, men henviser til ovennævnte “Overblik over gymnasiale institutioner: nøgletalsvisning“.

År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tilgang
235
250
258
257
254
268
273
Fuldførte
204
202
201
220
210
231
234
Afbrudte
43
44
43
30
35
33
46

Tallene er for hvert år opgjort for perioden 1.10 året før til 30.09 det angivne år, f.eks. er er tallene for 2010 opgjort for perioden 01.10.2009-30.09.2010. Det er vanskeligt helt at forstå disse tal og omsætte dem til %-tal. En række faktorer spiller ind. Vi er de senere år gået fra at optage syv til at optage ni klasser (i 2016 har vi sågar optaget 10 klasser). Det vil sige, at vores årlige optag på kort tid er øget markant. Hver gang vi finder plads til en ny klasse, går der tre år, inden det øgede optag påvirker antallet af fuldførte. Ydermere tager vi hvert år et antal udefra kommende elever ind i 2. og 3.g, f.eks. tilflyttere. Disse elever bliver oftest studenter fra CG. Vi oplever tilsvarende, at elever forlader CG for at fuldføre deres gymnasieuddannelse andetsteds, det er ganske let i København, hvor gymnasierne ligger geografisk tæt på hinanden.

Ser man nærmere på antallet af studenter, der indgår i eksamensresulatet i “Overblik over gymnasiale institutioner: nøgletalsvisning” , finder man, at antallet er 239 (2015/2016), 248 (2016/2017) og 235 (2017/2018). Det kan man så se i forhold til antallet af reelt nystartende elever. Der er hvert år optagne elever, som aldrig dukker op, Så efter ganske få dage er antallet af reelt nyoptagne 28 elever i 9 klasser, dvs. 252 elever. Set i forhold til det tal får man fuldførelsesprocenter på 95 (2015/2016), 98 (2016/2017), og 93 (2017/2018). Vi formår altså at producere studenterårgange, der er næsten lige så store som vores årlige optag af elever i 1.g.

En forståelse af frafaldet kan således ikke nødvendigvis reduceres til et enkelt %-tal. Men uanset disse betragtninger vil vi naturligvis gerne minimere frafaldet, derfor har vi en fastholdelsesstrategi, som, sammen med yderligere overvejelser omkring datagrundlaget bag enhver statistik, er beskrevet i analysen “Fravær, frafald og faglighed på CG – status og strategi” (henvisning i den grå boks).