Hvorhen?

Overgang til videregående uddannelse

Du kan vælge at vurdere CG på baggrund af, hvordan det går CGs elever, efter de har forladt CG.

Ministeriet producerer en standardstatistik for CG, 27 mdr. overgang til uddannelse i procent, der viser udviklingen over tid. Det er dog vanskeligt at vurdere hvad tabellen egentlig viser. Vælger man i stedet  “overblik over gymnasiale institutioner: nøgletalsvisning” (vælg stx under uddannelse, CG under afdeling) er overgangsfrekvensen 55% (2016/2017). Det er vanskeligt at se sammenhængen mellem tallene i standardstatistikken og overblikket, men tallet ligger indiskutabelt markant under landsgennemsnittet.

Vores interne analyser viser i øvrigt, at CG gennem mange år har ligget lavt. Når vi beder de studenter, der har forladt CG begrunde, hvorfor de er så lang tid om at gå i gang med en uddannelse, så får vi en bred vifte af gode såvel som knap så gode svar.

På CG kan vi naturligvis ikke bestemme over tidligere elevers valg i livet, men vi kan da bekymre os for, om en alt for langsommelig overgang kan have negative konsekvenser for den enkelte CG student, vores student. Det kan eksempelvis vise sig at være vanskeligere at påbegynde et studie, når man har glemt, hvad det indebærer at studere.

Derfor har vi (se mål for CG) – også som konsekvens af 2016  gymnasiereformen – søsat en karrierelæringsstrategi. Vi vil således gerne fremme elevernes viden om og refleksioner over uddannelser og job, så de kan foretage reelle og aktive valg af uddannelse – naturligvis under hensyntagen til egne kompetencer og ønsker for livet. Det skal helst ikke være sådan, at en langsommelig overgang blot er udtryk for et passivt ikke-valg. På CG indarbejder vi løbende forskellige tiltag i forlængelse af karrierelæringsstrategien. Tiltagene vil til tider blive omtalt på denne hjemmeside, fx i nyheder. Alle omtaler findes ved standardsøgninger på karrierelæring og overgangsfrekvens:

  • Søgninger på karrierelæring og overgangsfrekvens fremfinder alle de relevante steder på hjemmesiden, også omtaler af konkrete arrangementer, fx studie- og erhvervsdage, vi afholder i karrierelæringsøjemed.

Trods vores bekymringer, så er det heldigvis sådan, at det store flertal af CGs studenter går i gang med en videregående uddannelse. Vi har foretaget forskellige minianalyser heraf; analyser som også viser, at frafaldet er mindre end landsgennemsnittet. Så CGs studenter er (for) langsomme om at gå i gang med en videregående uddannelse, men de går i gang med en uddannelse – bare senere. Og de hænger bedre ved deres uddannelser end den gennemsnitlige studerende.

I 2018 har vi udarbejdet en meget omfattende kohorteanalyse af CG-studenternes videregående studieadfærd. Den analyse ligger i direkte forlængelse af vores kvalitetssystem, som er udfoldet på siden kvalitetssikring. Et af målene er at skaffe viden, som vi kan omsætte til handling. Handling som konkretiseres i vores løbende arbejde med karrierelæring.