Karakterer

Karakterer, gennemsnit og vejen til mange flere tal

Karaktergennemsnit

Hvis CG skal vurderes i på basis af en studenterårgang, kan man fx vælge at udtrykke det i et enkelt tal, nemlig karaktergennemsnittet for årgangen i dens helhed. Hvis du søger at vurdere, hvorvidt CG er det rigtige gymnasievalg, så kan du selvfølgelig vælge at tage afsæt i netop dette tal.

Det er i øvrigt muligt at komme tættere på karaktererne. Følger du henvisningen, kan du foretage forskellige sammenligninger. Du kan f.eks. sammenligne på basis af forskellige variable, som tilsammen udtrykkes som den såkaldte socioøkonomiske reference. Hvis du gerne vil se karaktergennemsnittet for de af CGs elever, der aflagde eksamen på A-niveau, producerer ministeriet denne rapport. Det er muligt at ændre f.eks. fagniveau og år i de respektive drop-down menuer (øverst på siden), tryk derefter på “vis rapport” til højre i skærmbilledet.

Karaktergennemsnit år for år
’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19
6,8 7,2 7,1 6,8 7,2 7,4 7,6 7,5 7,6 7,7 7,6  7.7 7,7 7,8

Hvis du gerne vil dykke ned i disse og mange andre tal, så producerer ministeriet et væld af data, du kan fornøje dig med.