Retningslinjer på CG til forebyggelse af COVID – 23.05

Som optakt til 1. og 2.’eres tilbagevenden til CG (27.05), har vi 23.5 gennemgået og opdateret CGs interne retningslinjer på CG til forebyggelse af COVID, så der er taget højde for såvel 1. og 2. g’eres tilbagevenden og ændringer i retningslinjerne udstukket af relevante myndigheder.

Retningslinjerne er gældende for alle CGs ansatte og elever