Matematik – Bioteknologi – Fysik

Studieretningsbeskrivelse

Naturvidenskabelige studieretninger

  • Matematik A, fysik B og kemi B
  • Matematik A, bioteknologi A og fysik B
  • Biologi A, kemi B

Studieretningerne opfylder adgangskravene på erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt adgangskravene på de fleste naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser. Dog er der på enkelte uddannelser krav om fysik eller kemi på A- eller B-niveau og på de fleste naturvidenskabelige uddannelser matematik A. Tjek Adgangskortet og se hvilke uddannelser studieretningerne giver adgang til.

Studieretningen henvender sig til elever der interesserer sig for biologiske, kemiske og fysiske sammenhænge i naturvidenskab. I matematik er der bl.a. fokus på modellering, statistik og geometri. Fysik styrker både det eksperimentelle arbejde og anvendelsen af abstrakte modeller. I bioteknologi kan temaer som genetik og genteknologi, produktion af fødevarer og sundhed, miljø og økotoksikologi, fysiologi og produktion af lægemidler indgå. Forskellige kemiske metoder til måling og påvisning af stoffer anvendes. Det eksperimentelle arbejde er en fremtrædende arbejdsform, og vi tager på ekskursioner til virksomheder og universiteter.

Valgmuligheder:

1. g:
•  kunstnerisk fag (billedkunst, design, drama, mediefag, musik)
• andet fremmedsprog (tysk, fransk, spansk). Du har mulighed for at ønske spansk på A-niveau; det indebærer at du får 5 A-niveaufag, på forhånd har brugt dit valgfag på C-niveau i 3.g samt skal have 50 timers ekstra undervisning i dit gymnasieforløb.

2. g:
•  et valgfag på C-niveau (astronomi, billedkunst, design, drama, filosofi, latin, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, retorik)

3.g:
•  et valgfag på C-niveau (astronomi, filosofi, latin, naturgeografi, psykologi, retorik, (spansk A))

MA-BT-Fy

Struktur

Alle studieretninger består af et grundforløb og et studieretningsforløb. Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes i første uge i november. Herefter starter studieretningsforløbet, der strækker sig over resten af de tre gymnasieår.

Grundforløbet, der er ens for alle CG´s studieretninger, består af undervisning i dansk, engelsk, idræt, matematik, samfundsfag, kunstnerisk fag, naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse samt af undervisning i nogle af de studieretningsfag CG udbyder. I slutningen af grundforløbet skal du vælge studieretning.

I grundforløbet indgår også et introforløb, en screening i matematik og en evalueringssamtale, hvis formål er at afdække dit faglige niveau og interesser og ønsker til videre uddannelse samt hjælpe dig med valg af studieretning.

De studieretningsfag du ser herunder er gældende.

Se vores folder der også forklarer mere om valg af studieretning