Samfundsfag – Matematik

Studieretningsbeskrivelse

Samfundsvidenskabelige

  • Samfundsfag A, matematik A
  • Samfundsfag A, engelsk A

Studieretningerne opfylder adgangskravene på nogle erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Til langt de fleste samfundsvidenskabelige og merkantile universitetsuddannelser kræves matematik B. På universitetsuddannelserne opfylder de adgangskravene på de fleste fag inden for humaniora, hvis 2. fremmedsprog afsluttes på A- niveau (begynder) eller B-niveau (fortsætter). De kvalificerer ikke direkte til videregående uddannelser inden for det naturvidenskabelige og tekniske område, fx ingeniøruddannelser, medicin m.m. Tjek Adgangskortet og se hvilke uddannelser studieretningerne giver adgang til.

Studieretningen henvender sig til elever der vil arbejde med viden og værdier i det globale videnssamfund. Temaer der fx arbejdes med, er byplanlægning, velfærdsmodeller, internationale forhold og politik. Samfundsfag undersøger sociale, økonomiske og politiske forholds betydning for den enkelte og for samfundet som helhed, både i Danmark og internationalt, mens matematik arbejder med bl.a. modellering af sammenhænge samt statistiske beskrivelser og undersøgelser. Studieretningen giver gode muligheder for samarbejde både inden og uden for landets grænser.

Valgmuligheder:

1.g:
•  kunstnerisk fag (billedkunst, design, drama, mediefag, musik)
•  andet fremmedsprog (tysk, fransk, spansk). Du har mulighed for at ønske spansk på A-niveau; det indebærer at du får 5 A-niveaufag, på forhånd har brugt dit valgfag på C-niveau i 3.g samt skal have 50 timers ekstra undervisning i dit gymnasieforløb.

2.g:
•  et valgfag på C-niveau (astronomi, billedkunst, biologi, design, drama, filosofi, mediefag, musik, psykologi, retorik)

3.g:
•  et valgfag på C-niveau (astronomi, biologi, filosofi, psykologi, retorik, (spansk A))
•  et naturvidenskabeligt fag på B-niveau (fysik, kemi, naturgeografi)

Struktur

Alle studieretninger består af et grundforløb og et studieretningsforløb. Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes i første uge i november. Herefter starter studieretningsforløbet, der strækker sig over resten af de tre gymnasieår.

Grundforløbet, der er ens for alle CG´s studieretninger, består af undervisning i dansk, engelsk, idræt, matematik, samfundsfag, kunstnerisk fag, naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse samt af undervisning i nogle af de studieretningsfag CG udbyder. I slutningen af grundforløbet skal du vælge studieretning.

I grundforløbet indgår også et introforløb, en screening i matematik og en evalueringssamtale, hvis formål er at afdække dit faglige niveau og interesser og ønsker til videre uddannelse samt hjælpe dig med valg af studieretning.

De studieretningsfag du ser herunder er gældende.

Se vores folder der også forklarer mere om valg af studieretning