Studieretninger 2019

Ved din tilmelding til gymnasiet, skal du vælge 2 fag i optagelse.dk

Dit 1. valg er et fremmedsprog. På denne studieretning kan du vælge mellem

 • tysk fortsætter B
 • fransk fortsætter B
 • spansk begynder A

Dit 2. valg er et kunstnerisk fag, du kan vælge mellem

 • billedkunst C
 • design & arkitektur C
 • drama C
 • mediefag C
 • musik C

Udbud af studieretninger 2019

Naturvidenskabelige

 • Matematik A, fysik B og kemi B
 • Matematik A, bioteknologi A og fysik B
 • Biologi A, kemi B

Studieretningerne opfylder adgangskravene på erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt adgangskravene på de fleste naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser. Dog er der på enkelte uddannelser krav om fysik eller kemi på A- eller B-niveau og på de fleste naturvidenskabelige uddannelser matematik A. Tjek Adgangskortet og se hvilke uddannelser studieretningerne giver adgang til.

Sproglige

 • Engelsk A, Fransk fortsætter A og samfundsfag B
 • Engelsk A, Tysk fortsætter A og samfundsfag B
 • Engelsk A, Spansk begynder A og latin C

Studieretningerne opfylder adgangskravene på de fleste erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, dog er der på nogle uddannelser krav om matematik på B-niveau. På universitetsuddannelserne opfylder de adgangskravene på de fleste fag inden for humaniora, mens de med matematik B som valgfag også opfylder kravene til de fleste samfundsvidenskabelige og merkantile universitetsuddannelser. Tjek Adgangskortet og se hvilke uddannelser studieretningerne giver adgang til.

Samfundsvidenskabelige

 • Samfundsfag A, matematik A
 • Samfundsfag A, engelsk A

Studieretningerne opfylder adgangskravene på nogle erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Til langt de fleste samfundsvidenskabelige og merkantile universitetsuddannelser kræves matematik B. På universitetsuddannelserne opfylder de adgangskravene på de fleste fag inden for humaniora, hvis 2. fremmedsprog afsluttes på A- niveau (begynder) eller B-niveau (fortsætter). De kvalificerer ikke direkte til videregående uddannelser inden for det naturvidenskabelige og tekniske område, fx ingeniøruddannelser, medicin m.m. Tjek Adgangskortet og se hvilke uddannelser studieretningerne giver adgang til.

Kunstneriske

 • Musik A, engelsk A

Studieretningen opfylder adgangskravene på en række erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. På universitetsuddannelserne opfylder den adgangskravene på de fleste fag inden for humaniora, hvis 2. fremmedsprog afsluttes på A-niveau (begynder) eller B-niveau (fortsætter). Tjek Adgangskortet og se hvilke uddannelser studieretningerne giver adgang til.

Valgfag (vælges i 1. eller 2.g)

For alle valghold gælder at der skal være minimum 10 elever på et hold.

Du kan typisk vælge 1-2 fag; mulighederne afhænger af de enkelte studieretninger. Når du vælger valgfag eller løft af fag til højere niveau, så vær opmærksom på de krav der stilles på de videregående uddannelser du overvejer at søge ind på.

A-niveau: biologi, engelsk, fransk, fysik, kemi, matematik, samfundsfag, tysk.

B-niveau: billedkunst, biologi, design og arkitektur, dramatik, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, religion, samfundsfag.

C-niveau: astronomi, billedkunst, biologi, design og arkitektur, dramatik, filosofi, kemi, latin, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, retorik.