Træffetider

OVERSIGT OVER STUDIEVEJLEDERNES TRÆFFETIDER

Hverdagen:

Du kan reservere tid ved at skrive til din vejleder i lectio. Ellers er der som udgangspunkt åbent alle dage i 3. lektion (10.30-11.30) og 4. lektion (12.00-13.00). Her gælder ”først til mølle”-princippet.

Du kan altså bestille tid over lectio – i en direkte besked til den studievejleder, der er tilknyttet din klasse. Alternativt kan du komme i kontakt med din studievejleder ved at skrive en mail: benyt studievejlederens initialer, fulgt af @cg-gym.dk

CGs fire studievejledere er Anders Kahr-Højland (An), Christian Theilmann Møller(CT), Lisbeth Holm (LH) og Marie Brask (MB). I dokumentet Studievejledernes træffetider 2020-2021 (åbner i nyt vindue) kan du se, hvilken studievejleder der er knyttet til din klasse, og du kan se den enkelte vejleders træffetider.

I eksamenstiden kan der forekomme afvigelser, vi henviser til det skema herfra, når det er aktuelt. 

 

STUDIEVEJLEDNINGEN I EKSAMENSPERIODEN 2021

Vi har, siden skolen blev delvist åben, haft flextider i forhold til vores træffetider. Det har vi besluttet også at have i maj-juni, hvor vi stadig skemateknisk lever i udkanten af Coronaforordninger. Vi vil derfor ikke være fast i studievejledningen, men er kontaktbare såvel på lectio som telefonisk. Her er det så muligt at aftale tidspunkter, hvor vi eventuelt kan ses.

Mange venlige hilsener
Studievejlederne

– Og vi ønsker jer alt godt med blokdage, div. prøver og eksamener!

Telefonnumre:

Anders (An): 60610374

Christian (CT): 29296954

Lisbeth (LH): 21138734

Marie (MB): 51194840

Print