Tag: arbejdspladsmiljøvurdering

Miljøvurderinger

Den løbende evaluering og udvikling af CGs sociale og fysiske miljø er baseret på vurderinger og undersøgelser. Resultaterne heraf omsættes til opfølgningsplaner. Her gengiver vi aktuelle vurderinger og undersøgelser. Vi henviser også til disse (og ældre) nederst på denne side. Undervisningsmiljøvurdering (UVM) 2019-2020 Vi har i 2019-2020 gennemført Undervisningsmiljøvurdering 2019-2020. Undersøgelsen blev gennemført under lukningen… Læs mere »

Kvalitetssikring

Kvalitetsudviklingssystem, evalueringsstrategi og evalueringer CGs system til kvalitetssikring, resultatvurdering og evaluering (’18) tager afsæt i lovgrundlaget, identificerer de nøgleområder, vi har særligt fokus på og udmønter sig i et konkret årshjul for kvalitetsarbejdet. Årshjulet sikrer, at vi har en systematisk tilgang til vekselvirkningen mellem udvikling og evaluering. I kvalitetsarbejdet angiver vi også områder, som har vores… Læs mere »