Tag: evalueringer

Elevevalueringer

CGs kvalitetssystem, evalueringsstrategi og evalueringsplan er omfattende og beskriver bl.a., hvordan vi konkret søger at inddrage eleverne. Evalueringsplanen resulterer således i et antal elevevalueringer, f.eks.: Hvert år evaluerer vi grundforløbet i 1.g, sammen med de elever, der har været gennem forløbet. 3.g’erne evaluerer deres CG-tid i dens helhed. Det sker hvert år. Ad hoc evalueringer

Kvalitetssikring

Kvalitetsudviklingssystem, evalueringsstrategi og evalueringer CGs system til kvalitetssikring, resultatvurdering og evaluering (’18) tager afsæt i lovgrundlaget, identificerer de nøgleområder, vi har særligt fokus på og udmønter sig i et konkret årshjul for kvalitetsarbejdet. Årshjulet sikrer, at vi har en systematisk tilgang til vekselvirkningen mellem udvikling og evaluering. I kvalitetsarbejdet angiver vi også områder, som har vores… Læs mere »