Tag: lektor bjørns rejselegat

Lektor Bjørns rejselegat

Om legatet For at inspirere CGs nybagte studenter til at rejse ud i verden, har en tidligere elev indstiftet Lektor Bjørns rejselegat på 10.000 kr. Det fremgår af legatteksten, at legatet gives “så længe lektor Bjørn er lærer” på CG. Lektor Bjørn gik på pension i 2014, men lægger heldigvis stadig vejen forbi CG fra… Læs mere »

Legater

På CG uddeler vi hvert år tre-fire legater i forbindelse med translokationen, dagen hvor vi siger farvel til en årgang CG studenter. På denne side omtaler vi legaterne generelt og på de tre undersider (nederst), angiver vi, hvem der har modtaget legaterne. På CG anser vi fællesskabet som noget centralt. Men fællesskabet kan sagtens udgøre… Læs mere »

Internationalisering

Den internationale dimension er forankret i CGs værdigrundlag og rammesættes i CGs internationale strategi. Den udmøntes såvel i undervisningen som i elevstyrede projekter, bl.a. Klimaudvalgets aktiviteter og Operation Dagsværk (OD).  CGs internationale aktiviteter spænder vidt, fra deltagelse i konkurrencer, som f.eks. Fysik Olympiaden, Georg Mohr og Alympiade i matematik samt Science Cup Denmark inden for kemi, til samarbejde med gymnasier i udlandet:… Læs mere »