Tag: slutevalueringer

Elevevalueringer

CGs kvalitetssystem, evalueringsstrategi og evalueringsplan er omfattende og beskriver bl.a., hvordan vi konkret søger at inddrage eleverne. Evalueringsplanen resulterer således i et antal elevevalueringer, f.eks.: Hvert år evaluerer vi grundforløbet i 1.g, sammen med de elever, der har været gennem forløbet. 3.g’erne evaluerer deres CG-tid i dens helhed. Det sker hvert år. Ad hoc evalueringer