Tag: uddannelsesmål (mål og indhold)

Uddannelsesudbud

Aktuelle uddannelser, overordnet uddannelsesmål CG udbyder udelukkende den gymnasiale uddannelse stx. Det overordnede mål for stx uddannelsen fremgår af lov om gymnasiale uddannelser og stx-bekendtgørelsen. Alle love, bekendtgørelser og vejledninger for gymnasieområdet er samlet på Undervisningsministeriets lovside. Lov og bekendtgørelse skal læses i sammenhæng med stx-læreplanerne. Studieretninger CG udbyder hvert år et antal studieretninger, udbuddet offentliggøres… Læs mere »