Til dig der skal i 1.g

Vi glæder os til at se dig på gymnasiet tirsdag den 13. august kl. 9.

Du skal møde i skolegården, hvor din klasses tutorer og lærere vil tage imod dig. De første dage vil gå med et introprogram, hvor du lærer din nye klasse at kende – og ikke mindst lærer skolen at kende.

Praktiske oplysninger

Når du starter på skolen, vil du få udleveret et studiekort og blive introduceret til skolens studiecenter og it-faciliteter. Til den daglige undervisning skal du medbringe en bærbar computer. Vi stiller en række software til rådighed. Du kan læse mere om dette her på vores hjemmeside under punktet IT på CG.

Der er en mindre egenbetaling i forbindelse med skolestarten, idet du skal betale 300 kr. til klassens introaktiviteter, herunder hyttetur. I de første skoledage i august, får du nærmere besked om, hvilken lærer du skal betale til. Derudover er der i løbet af de tre gymnasieår af og til ekskursioner, hvor din lærer vil opkræve mindre beløb til fx entre på et museum. I 2.g er der udgifter til en studierejse.

Du kan søge om rabat på transport til skolen. Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde. Læs mere om Ungdomskort på www.ungdomskort.dk.

Her på vores hjemmeside kan du læse om vores studie- og ordensregler, hvor reglerne for fravær, rygning og omgang med alkohol og euforiserende stoffer er beskrevet.

Når du er elev på CG, kommer vi løbende til at behandle forskellige personoplysninger om dig. I den forbindelse opfordrer vi dig til at læse vores orientering om behandling af personoplysninger.

Vi gør særligt opmærksom på, at man ikke kan afholde ferie uden for de planlagte skoleferier. Se hele Ferieplanen for 2019/20.