Alumni

For tidligere elever - og interesserede

Denne side (inklusiv undersider) er under opbygning.

CGs hjemmeside omhandler hovedsageligt nutidens CG. På siden beretter vi om om hverdagen på CG, og vi søger at besvare de spørgsmål, som opstår som konsekvens af hverdagslivet på CG.

Men CG har også en historie og det er den historie, vi fokuserer på i denne del af hjemmesiden. Vi har, af mangel på bedre, valgt betegnelsen “alumni”.

Når man forlader CG indebærer det ikke nødvendigvis, at navnestrengen er endegyldigt klippet over. Der kan både være praktiske og sentimentale grunde til, at man er kommet til at tænke på CG.

Eksamensbeviser og -data

Måske har du mistet dit eksamenbevis? Det kan være, at du er nødt til at dokumentere din CG tid. Vi har data helt tilbage fra før CG blev til CG. De ældste karakterlister, vi har i vores arkiv, er fra 1922. Visse data er pligtafleveret til Københavns Stadsarkiv og Statens Arkiver. Vi hjælper dig med at komme videre, hvis vi ikke selv ligger inde med dine data. Lovmæssigt er vi forpligtede til at bevare dine data lokalt i 30 år.

Hvis du har brug for eksamensdata, så skal vi vide noget om dig.

  1. Vi skal vide, hvad du hedder (dit fulde navn) – og har du skiftet navn, siden du gik på CG, skal vi vide hvad du hed dengang.
  2. Vi skal vide, hvilken klasse (bogstav) du gik i, og hvornår du blev student. Hvis du ikke blev student, skal vi vide, hvornår du gik på CG.
  3. Vi skal kende din fødselsdato (i sjældne tilfælde: dit CPR-nummer).

Når vi har udskrevet dine eksamensdata fra eksamensprotokollen, bekræfter vi udskriften, skanner den og udsender den i e-boks.

Gammel elev fest – fest for tidligere elever

Måske får du lyst til at mødes med dine gamle CGkammerater, f.eks. til vores årlige “gammel elev fest” Vi har en lavet en gruppe for tidligere CGere på facebook. Vi har også lavet en facebookside, hvor vi annoncerer og styrer tilmeldingen til gammel elev festerne.

Der er i øvrigt en tradition, at nogle gamle jubilarer møder op til translokationen og fremviser deres studenterhuer – de (både jubilarer og huer) har ofte mange år på bagen.

Klassebilleder

Måske har du lyst til at se et gammelt klassebillede. Der er flere gode grunde (fx persondatabeskyttelse) til, at vi ikke kan have klassebilleder fra før i tiden liggende offentligt tilgængeligt på hjemmesiden. Men vi har selvfølgelig billederne liggende – også ofte i elektronisk form. Vi kan sende dem på anmodning – under visse omstændigheder og på visse betingelser. Vi vil gerne hjælpe, fx hvis man vil samle sin gamle klasse. Og vi betinger os, at billederne ikke offentliggøres.

Legatmodtagere

På CG har vi egentlig ikke nogen stor tradition for at uddele legater. Vores legeter er få og ikke synderligt store. Men legaterne har stor symbolværdi og rækker langt ud over deres værdi. Legaterne går til elever, der på forskellig vis har bidraget til at holde CGs værdier i hævd. Vi vil gerne kunne huske og berette om legatmodtagere. Vælg boksen nederst på siden for at læse mre om legaterne

CGs historie

Dertil har vi brug for skabe en fortælling om os selv over tid. Vi vil gerne fortælle om skolens historie i tekst og billeder. I disse tider er der (helt rimeligt) stort fokus på personhenførbare data (fx billeder), og det har gjort det vanskeligt for os at fortælle vores historie. Vi arbejder på at finde en model, der tillader os at fortælle vores righoldige historie.