Studievejledning

Alle klasser har en studievejleder tilknyttet

Når du starter på CG, træder du ind i en verden, der for nogle kan være udfordrende, og det er ikke nødvendigvis alle problemer, der kan løses i klasseværelset med læreren eller kammeraterne. Derfor er fire lærere ansat til at være gennemførselsvejledere eller studievejledere, som vi kalder dem i daglig tale.

Spørg en studievejleder

Studievejlederen tager sig af spørgsmål og problemer, som handler om, hvordan man gennemfører de tre år i gymnasiet på den bedste måde. Det kan handle om afklaring af, hvilke valgfag du har mulighed for at vælge, hvordan du søger om SU, eller hvordan du tager noter, læser effektivt og på den måde får mest muligt ud af undervisningen. Når det handler om det, vi kalder studieteknik (dvs. hvordan man bliver man en bedre læser, får mere ud af sine notater etc.), så tager studievejlederne rundt i klasserne og snakker om disse ting.

Et stykke inde i grundforløbet i 1.g afholder studievejlederne samtaler med eleverne – som optakt til valget af studieretning.

Spørgsmålene kan også have mere privat karakter. Der kan opstå problemer på hjemmefronten, dødsfald, sygdom eller lignende, som i en periode kan gøre den faglige deltagelse vanskelig. I sådan en situation er studievejledningen et sted, man kan gå hen for at få hold på alle de praktiske problemer med fravær, faldende karakterer og manglende opgaveafleveringer. Det kan også bare være, at man har behov for en snak med en, der ikke er far eller mor. Studievejlederne har tavshedspligt og lytter til alle typer af problemer, som gør, at det er svært at gå i skole.

Hvor finder du studievejlederne?

I hverdagen:

Studievejlederne holder til oppe under taget i skolens hovedbygning (musikfløjen). Kontoret er åbent i 3.- 4.lektion, hvor man kan komme forbi. I eksamensperioden kan der forekomme afvigelser.

Det kan være en fordel at aftale et møde med studievejlederen via lectio.

Planen for studievejledernes træffetider opdateres løbende i skoleåret og annonceres altid her på hjemmesiden (gå til undersiden, Træffetider. Se nedenfor).


Relevante links