Som CG-elev

At gå i gymnasiet

Det almene gymnasium, stx, er især for dig der går i 9. eller 10. klasse, Uddannelsen er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videregående uddannelse.

Gymnasiet giver dig en studentereksamen på 3 år

Alle studieretninger består af et grundforløb og et studieretningsforløb. Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes i første uge i november. Herefter starter studieretningsforløbet, der strækker sig over resten af de tre gymnasieår. Læs mere på undersiden “studieretningsudbud”, som du finder under punktet “studiet” på hjemmesidens forside.

Se også uddannelsesguiden, hvor du, via adgangskortet, kan se sammenhængen mellem de fag, du har på gymnasiet og de videregående uddannelser, som fagkombinationen giver adgang til.

Du kan også bruge siden for unge på copenhagenskills til at danne dig et indtryk af forskellene i forhold til udbuddet af erhvervsuddannelser.

Overvejer du gymnasiet? og CG?

I løbet af skoleåret giver vi dig mulighed til at besøge os, så du kan finde ud af, om gymnasiet og CG er noget for dig. Det sker i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Besøgselev

Som besøgselev følger du en gymnasieklasse en hel skoledag. Besøgsdagene ligger i perioden december – februar og tilmelding sker i et program, hvortil vi laver et link, når det er muligt at tilmelde sig.

Vi laver nævnte link i den nyhed, hvor vi omtaler, at der er åbnet op for tilmelding. Nyheden ligger typisk på hjemmesidens forside. Alternativt kan du fremsøge nyheden ved søgning på “besøgselev” her på hjemmesiden.

Vi åbner op for tilmelding ca. 4 uger før, perioden starter. Det hele foregår online. Du skal have din e-mailadresse klar, når du tilmelder dig. Det er på e-mail, du modtager vores kvittering på din tilmelding.

Brobygningsforløb

Du kan følge et introduktions- eller brobygningsforløb, når du går i 8. eller 9. klasse. Forløbene er forskellige fra år til år og er afhængige af, hvilket klassetrin du er på.

Hvis du går i 8. klasse, ligger introduktionsforløbene i foråret og varer to dage. Du er sammen med andre elever fra 8. klasse, og du får et skema, hvor du møder nogle af gymnasiets fag og CGs lærere.

Hvis du går i 9. klasse, ligger brobygningsforløbene i efteråret og varer en uge. Du er sammen med andre elever fra 9. klasse, og du får et skema, hvor du møder nogle af gymnasiets fag og CGs lærere. Du skal deltage aktivt i undervisningen og får lektier for.

Optagelse på CG

Hvorfor CG? Det er måske det vigtigste spørgsmål overhovedet! CG skal helst være noget for dig!!

I forbindelse med det årlige studieretningsudbud kan du kan finde grunde til at gå på CG – på undersiden “studieretningsudbud”, som du finder under punktet “studiet” på hjemmesidens forside.

Besøg os! Dan dig dit eget indtryk af CG på besøgsdage og i brobygningsforløb. Du kan også lægge vejen forbi CG, når vi åbner dørene på vores orienteringsaften.

Optagelse på gymnasial uddannelse

Det er optagelsesbekendtgørelsen og de tilhørende regelsæt, der regulerer alt vedrørende optagelsen på de gymnasiale uddannelser. Love, bekendtgørelser og vejledninger for gymnasieområdet er samlet på Undervisningsministeriets lovside.

Du skal benytte et specielt ansøgningsskema, som du finder på www.optagelse.dk.

Optagelseskrav og uddannelsesparathedsprøve

For at få retskrav på optagelsen på en treårig gymnasial uddannelse, skal man opfylde en række betingelser, som bl.a. er beskrevet i førnævnte optagelsesbekendtgørelse. Et retskrav på optagelse indebærer dog ikke, at man bliver optaget på CG.

Nogle af de elever, der har søgt ind på gymnasiet, skal til uddannelsesparathedsprøve og efterfølgende optagelsessamtale. Tid og sted for prøver og samtaler oplyses årligt på vores hjemmeside. Det er Undervisningsministeriet, der fastlægger reglerne for prøven.

Reglerne for optagelse revideres særdeles ofte. Når vi kender den konkrete køreplan for optagelsen et givet år offentliggør vi en nyhed her på hjemmesiden. Vi henviser til nyheden på forsiden af hjemmesiden.

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at  kontakte os omkring optagelsesproceduren ved at sende en mail til optagelse@cg-gym.dk, hvorefter vi vil tage kontakt til dig.

Studiestart

Køb ikke bøger og lommeregner m.m., før du møder på skolen – eller får nærmere besked. Du skal i forbindelse med studiestarten huske at medbringe en bærbar computer til brug i undervisningen, se mere om skolens IT løsninger.

Efter skolestarten holder 1.g’erne traditionen tro en lille farvefest den anden fredag efter studiestart.

Inden sommerferien får man, som kommende 1.g-elev på CG, tilsendt et intro-program for de første dage på CG.

Torsdagsforum

Torsdagsforum er et af CGs vartegn. Det er et forum, hvor alle kan blive hørt; det er elevstyret, og alle skolens udvalg og arrangementer bliver annonceret her. Torsdagsforum foregår i vores “kantine” hver anden torsdag og er for hele skolen: rektor, elever, lærere, pedeller og andet godtfolk. Vi starter altid med en fællessang, og derefter går vi i gang med dagsordenen.

På torsdagsforum kan udenforstående organisationer o.l. også – efter forudgående aftale – give meddelelser til hele skolen om alt fra nødhjælpsorganisationer til studietilbud.

Torsdagsforum er for alle og er en måde at samle alle omkring skolens sociale aktiviteter.