SU på CG

Du kan tidligst søge SU en måned før den dato, du kan få SU fra

Har du for eksempel ret til SU fra den 1. oktober, så kan du tidligst søge den 1. september. Det forudsættes ydermere, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen.

Læs meget mere om SU til ungdomsuddannelser på su.dk

Du kan søge SU ved at vælge MinSU på forsiden af su.dk. For at få adgang til minSU, skal du bruge en NemID, du kan bestille på NemID.dk.

Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år. Bliver du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober. Du kan tidligst søge om SU i minSU en måned før den dato, du kan få SU fra.

Udeboende SU forudsætter særlig godkendelse, tal med studievejlederne.

Du skal være studieaktiv for at få SU, læs mere herom i CGs Studie- og ordensregler.

Andre støtteformer

Du kan også søge om rabat til rejser. Når du er optaget på en ungdomsuddannelse, kan du søge om Ungdomskort.

Yderligere oplysninger om SU eller Ungdomskort: kontakt din studievejleder eller sekretær Anja Byrholdt


Tags: , ,