Flerfaglige forløb

Flerfaglige forløb, DHO, SRO og SRP

Flerfaglige forløb

På CG ligger der 6 flerfaglige forløb i løbet af de tre gymnasieår, som bygger op til Studieretningsprojektet (SRP) i 3.g. Dansk-historie-opgaven (DHO) i 1.g og Studieretningsopgaven (SRO) i 2.g indgår i rækken af flerfaglige forløb. I forløbene indgår der arbejde med basal videnskabsteori og faglig metode.

Der knytter sig generelle pjecer til de flerfaglige forløb i deres helhed: 

Dertil vejledningspjecer til hver af de tre store opgaver, DHO, SRO og SRP. Vi henviser til den relevante pjece i hvert af de følgende afsnit.

Dansk-historie-opgaven (DHO) i 1.g

Dansk-historie-opgaven (DHO) ligger i 1.g og er samtidig første skridt i retning af  studieretningsopgaven (SRO) i 2.g og studieretningsprojektet (SRP) i 3.g. Opgaven skrives i dansk og i historie.

Studierentningsopgaven (SRO) i 2.g

Studieretningsopgaven (SRO) i 2.g er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger på dansk-historie-opgaven i 1.g og er en opgave, der skal træne dig til at kunne udarbejde et studieretningsprojekt (SRP) i 3.g.

Studieretningsprojektet (SRP) i 3.g

Studieretningsprojektet (SRP) er en individuel opgave i 3.g, som udarbejdes i to sammenhængende uger. Eleverne har ikke normal undervisning i denne periode. Studieretningsprojektet skrives normalt i to fag. Studieretningsprojektet afsluttes med en obligatorisk prøve, hvor der vurderes både den skriftlige besvarelse og en mundtlig eksamen. Resultatet af den mundtlige eksamen tæller med på eksamensbeviset med vægten 2.

Dertil er der en række steder, hvor man kan hente hjælp og information, alle links åbner i nye vinduer.