Tidligere elever

CG har sendt mange nybagte studenter ud i verden siden det første kuld i 1925. En del af dem får heldigvis senere hen i livet lyst til et – eller flere – gensyn med deres gamle skole, klassekammerater og måske også lærere.

På CG har vi tradition for, at et stigende antal jubilarer møder op til den årlige translokation for måske bagefter at mødes til en frokost eller fest.

En anden årlig begivenhed er gammel elev-festen, der nu holdes som en særlig fest udelukkende for tidligere elever og deres lærere. Den arrangeres af foreningen “CG’s Venner” med mulighed for fællespisning, inden der skrues op for musikken.

Se omtale af og billeder fra 2013 (internt link)- og 2014 (internt link)-festerne

Annoncering af, yderligere oplysninger om og tilmelding til gammel-elev festerne findes på foreningen CG’s venners hjemmeside.

På Facebook findes også en side for Gl.Elevfesten samt sider for forskellige grupper af tidligere elever, som man kan finde ved at søge på skolens navn.

Endelig annonceres kommende gammel-elevfester som en begivenhed på forsiden af denne hjemmeside.

 CG’s Venner

“CG’s Venner” er en støtteforening der blev dannet af tidligere elever umiddelbart efter hærværket mod skolen i forbindelse med ungdomshusurolighederne i marts 2007.

Foreningens formål var i første omgang at organisere en indsamling af midler til at dække det tab på ca. 400.000 kr., som skolen led pga. en selvrisiko på forsikringen.

Indsamlingen blev en stor succes. Det strømmede ind med sympati og donationer i form af penge, bøger, møbler, pc’ere m.m. fra forlag og andre private firmaer, fra fonde, organisationer og enkeltpersoner. Så det samlede resultat blev omkring ¼ mio i kontant støtte foruden de omtalte gaver til det nye studiecenter. Foreningen kan nu koncentrere sig om sine andre formål:

  • At støtte skolens indsatsområder økonomisk
  • At fungere som et bindeled mellem medlemmerne og skolen ved bl.a. at arrangere den årlige fest for gamle elever

Det sker helt konkret ved at foreningen nu arrangerer den traditionsrige fest for tidligere elever og lærere. Overskuddet går til at opfylde nogle af de ønsker til forbedring af skolens faciliteter som Fællesudvalget udvælger. I 2010 blev gaven 30.000 kr til et nyt lydanlæg og i 2011 10.000 kr til ny scene.

Støttebeløb kan indbetales på fondens konto 5010137844-1 i Jyske Bank, Vesterbro afdeling.

Kontakt til foreningen via foreningens hjemmeside

 

Legater på CG

På CG uddeler vi hvert år fire legater i forbindelse med translokationen, dagen hvor vi siger farvel til en årgang CG studenter.

På de øvrige faneblade på denne side omtaler vi hvert af disse legater, og vi angiver, hvem der har modtaget legaterne.

På CG anser vi fællesskabet som noget centralt. Men fællesskabet kan sagtens udgøre afsættet for individuelle præstationer, der er lidt ud over det sædvanlige. Med legaterne søger vi at anerkende nogle af de præstationer, som styrker fælleskabsfølelsen i en eller anden forstand.

Selvom uddelingen sker i CG regi, er det ikke CG, der står bag legaterne.

  • Bag Lekor Bjørns Rejselegat står en tidligere elev.
  • Støtteforeningen CGs venner står også bag et legat, der delvist financieres af et eventuelt overskud af den Gammel-elev fest, som foreningen arrangerer hvert år
  • Jørgen Klinth-Jensen (afdød tidligere elev) og Rektor Bøgh (afdød tidligere rektor) står hver bag et legat.

Siderne er under opbygning, hvilket sker i takt med, at vi finder de relevante oplysninger. Oplysningerne dukker op, idet vi er ved at reorganisere vores arkiv.

Status er, at vi har overblik over samtlige modtagere af Lektor Bjørns Rejselegat.

 

Jørgen Klinth-Jensens legat

2015: Minna, 3n

Rektor Bøghs mindelegat

2015: Mads Salbæk, 3j

Lektor Bjørns rejselegat

For at inspirere de nybagte studenter til at rejse ud i verden, har en tidligere elev indstiftet “Lektor Bjørns Rejselegat” (link til PDF i mappe) på 10.000 kr. Det fremgår af legatteksten, at legatet gives “så længe lektor Bjørn er lærer” på CG. Lektor Bjørn gik på pension i 2014, men lægger heldigvis stadig vejen forbi CG fra tid til anden. Og eleven har indvilget i at videreføre det prestigefyldte legat!

Legatet gives hvert år – efter indstilling fra lærerforsamlingen – til en nybagt student, der i sin gymnasietid har udvist internationalt engagement og interkulturelle kompetencer.

Som modydelse skal den enkelte legatmodtager berette om sine rejseoplevelser (fx på en travellog) – til inspiration for andre rejselystne CG’ere. Det kan til tider være lidt vanskeligt at få legatmodtagerne til at levere de lovede beretning, men vi har kontakt med alle legatmodtagere og lægger deres beretninger op, når de er i hus.

Se hvad de forskellige legatmodtagere har brugt legatet til:

2015: Katinka Albrectsen (Tyrkiet (PDF) og Kenya)
Katinka (på billedet (i rødt)) rejste bl.a. til Tyrkiet, hvor hun slog sine folder på en økologisk farm nær Sortehavet. Farmens mål er at fremme en livsstil, som er i balance med naturen. Læs Katinkas holdningsprægede beretning ved at følge henvisningen ovenfor.

2014: Nicolai Rønde-Becker (Cambodia (PDF))
Som omtalt i dennenyhed, rejste Nicolai rundt i Asien og var bl.a. frivillig hjælper på en skole. I den hensigt at få et indblik i ligheder mellem og forskelle på vores danske skolesystem og skolesystemer i fjerne lande. Hans beretning er lang og spændende – krydret med bittersøde betragtninger over det, man kan kalde godgørenhedsturisme.

2013: Anton Lindemann Moesgaard (Færøerne og Island)
Vi har tidligere omtalt Antons rejse i denne nyhed (link: http://www.christianshavns-gymnasium.dk/profil/nyheder/2014-2015/anton-legatmodtager.aspx). Han sendte to gammeldags papirbreve fra Færøerne (læs dem her (PDF) og her (PDF)). Han arbejdede bl.a. som landbrugsmedhjælper på en gård. Nok ikke den første beskæftigelse, der falder de, der kender Anton, ind!

2012: Amalie Lund Jensen (Australien (PDF))
Omtalt i dennne nyhed (http://www.christianshavns-gymnasium.dk/profil/nyheder/2015-2016/amalie-og-udspringsgrisene.aspx). Amalie forfulgte akademiske interesser, da hun drog på legatrejse. Men hendes indtryk af bl.a. udspringsgrise som eksempel på en kompleks og modsætningsfuld kultur er mange – og morsomme.

2011: Rebecca Ingemann Madsen (Indien (https://rebeccaiindien.wordpress.com/))

2010: Asli Kücükyildis (Guatemala – død lænke)

2009: Eva Buchhave (Chile m.m. (http://evabuchhave.blogspot.com/2010/01/viva-chile.html))

2008: Ya Trier (Latinamerika (http://blogs.kilroy.dk/yaya))

2007: Rosa Marie Øllgaard (Uganda (http://dk.freetravellog.com/rosa))

2006: Malene Christensen (Namibia (http://dk.freetravellog.com/malene20/malene20))