Bestyrelsen

Du kan se hvem der sidder i CGs bestyrelse, du kan også se vores vedtægter og referater fra tidligere bestyrelsesmøder.

Niels Ploug

Bestyrelsesformand Afdelingsdirektør for personstatistik

Benjamin Bilde Boelsmand

Medlem af bestyrelsen Lektor på Slagelse Gymnasium

Katja Munch Thorsen

Medlem af bestyrelsen Uddannelsesdirektør på KEA – Københavns Erhvervsakademi

Grete Bertelsen

Medlem af bestyrelsen Prodekan for uddannelse på Københavns Universitet, Science Fakultetsdirektionen

Kim S. Paulsen

Medlem af bestyrelsen Skoleleder på Lundehusskolen

Elliot Fonnesbæk Charrier

Medlem af bestyrelsen Elevrepræsentant

Alma El Moutamid Glyholt

Medlem af bestyrelsen Elevrepræsentant

Troels Vang Andersen (ta)

Rektor Tilforordnet ved bestyrelsen

Birthe Tandrup (bt)

Vicerektor Tilforordnet ved bestyrelsen

Eik Andreasen (ea)

Underviser (lærer) i biologi og historie Tillidsmand, Medlem af bestyrelsen

Kirsten Andersen (ka)

Underviser (lærer) i idræt, mediefag og naturgeografi Studievejleder, Kursusleder, Medlem af bestyrelsen